Nieuws

Bekijk al ons nieuws op deze pagina.

Simon Sibma herbenoemd als voorzitter Raad van Bestuur SVB

Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Dienstverlening SVB in vele talen

Door de internationalisering krijgt de SVB steeds vaker te maken met burgers, in binnen- en buitenland, voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Zo kent de dienstverlening van de SVB vele talen.

Van betaaldatum tot betaaldatum

Met de uitvoering van wetten en regelingen dragen wij bij aan de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Ook voor Joánne, moeder van drie jonge kinderen voor wie zij kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) krijgt.

“Het is een emotionele beslissing, geen rationele”

Het afgelopen jaar hebben meer dan 2000 AOW'ers zoals Joop hun huis en hart opgesteld voor Oekraïense vluchtelingen.

Uitvoeringsorganisaties trekken aan de bel

Op woensdag 18 januari hebben de SVB en andere uitvoeringsorganisaties de eerste Staat van de Uitvoering overhandigd aan de Tweede Kamer.

Goed verzekerd op kot in Leuven

Het Bureau van Belgische Zaken van de SVB is het kenniscentrum op het gebied van grensoverschrijdende socialezekerheidswetgeving tussen Nederland en België. 

Emma en Noah de populairste kindernamen van 2022

De populairste kindernamen van 2022 zijn bekend. Noah is, net als in 2021, de populairste jongensnaam. Bij de meisjes is Emma de populairste naam.

Opeens ben je nabestaande, en wat dan?

SVB ondersteunt Anw-gerechtigden bij re-integratie op de arbeidsmarkt