Nieuws

Bekijk al ons nieuws op deze pagina.

Emmen AOW-hoofdstad van Nederland

In Emmen wonen relatief de meeste AOW-gerechtigden van Nederland. Van de ruim 109 duizend inwoners, ontvangen bijna 24 duizend (21,8%) een AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg nu automatisch toegekend

De voorwaarden voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag zijn versoepeld.

Goed geïnformeerd de grens over

De Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken (BBZ/BDZ) van de SVB zijn dé informatiecentra als het gaat over landsgrensoverschrijdende sociale zekerheid van Nederland, België en Duitsland.

Diana Starmans herbenoemd als lid Raad van Bestuur SVB

Diana Starmans is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Aantal AOW-gerechtigden opnieuw gestegen

Het aantal AOW-gerechtigden in Nederland is opnieuw gestegen in het eerste kwartaal van 2024.

Een toekomstbestendige dienstverlening met behulp van algoritmes

De SVB vindt het belangrijk dat burgers krijgen waar ze recht op hebben. Algoritmes helpen ons daarbij.

SVB roept politiek op tot vereenvoudiging internationale dienstverlening

Fundamentele vereenvoudiging in beleid en regelgeving is nodig om onzekerheid en onvoorspelbaarheid voor burgers weg te nemen en de internationale uitvoering van de sociale zekerheid in de toekomst te kunnen garanderen. Dat is de oproep van de SVB in haar vierde knelpuntenbrief.

Communicatie tussen SVB en Turks zusterorgaan SGK gedigitaliseerd

Communicatie tussen SVB en Turks zusterorgaan SGK verloopt voortaan digitaal

Petra Fassaert benoemd tot directeur IT

Petra Fassaert wordt per 1 juli 2024 directeur IT bij de Sociale Verzekeringsbank.

SVB ontvangt eerste digitale levensbewijzen

In maart 2024 heeft de SVB aan zo'n 20.000 uitkeringsgerechtigden van over de hele wereld gevraagd een levensbewijs aan te leveren. Na vier weken heeft al ruim 10 procent van deze groep, ongeveer 2.200, ervoor gekozen om dit via de nieuwe app te doen, die het mogelijk maakt het levensbewijs digitaal op te sturen.

De Cliëntenraad SVB: de brug tussen burgers en de SVB

Om de dienstverlening aan burgers zo goed mogelijk in te richten, staat de SVB nauw in contact met haar Cliëntenraad.

SVB opent loket voor inwoners Drechtsteden

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft sinds woensdag 10 april een loket op het Werkplein van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte’. Dit zorgt ervoor dat ouders van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen de dubbele kinderbijslag automatisch ontvangen. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag standaard met een halfjaar terugwerkende kracht toe te kennen.

Nieuwe app vereenvoudigt opsturen levensbewijs

De SVB moet controleren of burgers die een betaling ontvangen nog in leven zijn. In het buitenland, waar veel van onze gerechtigden wonen, kan dat lastig zijn. Daar is nu de Digidentity wallet-app voor. 

Rapport bevestigt belang preventieve aanpak SVB

Burgers die een uitkering of toeslag aanvragen, overtreden regelmatig onbedoeld de regels. Beleidsmakers en uitkeringsinstanties kunnen meer doen om hen hiervoor te behoeden.

Aantal AOW-gerechtigden opnieuw gestegen

Het aantal AOW-gerechtigden in Nederland is opnieuw gestegen in het vierde kwartaal van 2023.

Van handhaving naar preventie: SVB organiseert voorlichtingen op Curaçao

De SVB organiseert dit jaar preventieve voorlichtingen op Curaçao. 

Julia en Noah de populairste kindernamen van 2023

De populairste kindernamen van 2023 zijn bekend. Noah is, net als in 2022, de populairste jongensnaam. Bij de meisjes is Julia de populairste naam.

Rian van den Broek start als lid Raad van Advies, tevens voorzitter IT Committee SVB

Op 1 januari 2024 treedt Rian van den Broek toe tot de Raad van Advies van de SVB. Vanuit die rol wordt zij tevens benoemd als voorzitter van de IT Committee SVB. 

Opnieuw stijging in het aantal AOW-gerechtigden

Het aantal AOW-gerechtigden is op jaarbasis opnieuw gestegen met 7.037 personen.

“Als je uit knelpunten en maatwerkoplossingen leert dat beleid verbeterd kan worden, is dat alleen maar positief”

Meetinstrument ‘Inzicht in maatwerk’ maakt inzichtelijk hoe het ervoor staat met maatwerk binnen organisaties.

''Zonder aanpassingen komt de AOW in gevaar''

Diana Starmans roept op tot vereenvoudiging van AOW leefvormen. 

Automatisch krijgen waar u recht op hebt?

Woensdag 8 november 2023 heeft Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB en stuurgroeplid Staat van de Uitvoering, als panellid deelgenomen aan Staatpraat. Tijdens Staatpraat werden drie best practices van gegevensdeling uitgelicht.

SVB opent eerste fysieke gemeenteloket in Zeeland

De Sociale Verzekeringsbank opent op dinsdag 31 oktober een fysiek loket in het Stadskantoor van de gemeente Goes. 

Meer gebruiksgemak in MijnSVB

De SVB heeft haar Mijn SVB-portaal vernieuwd. Het portaal is op verschillende vlakken gebruiksvriendelijker gemaakt.  

Naar een proactieve dienstverlening door gegevensdeling

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, was onlangs te gast bij het iBestuur Congres om te spreken over proactieve dienstverlening door datagebruik.

Een miljoen extra AOW-gerechtigden in 2040

Het aantal mensen dat de AOW ontvangt neemt de komende jaren met ruim één miljoen mensen toe. In 2040 telt Nederland rond de 4,6 miljoen AOW-gerechtigden, oftewel bijna een kwart van de bevolking. 

Pilot SVB vergroot bestaanszekerheid kwetsbare ouderen

Een pilot van de Sociale Verzekeringsbank heeft geleid tot het toekennen van inkomensondersteuning aan 28 financieel kwetsbare huishoudens. 

Gezamenlijke dienstverlening op locatie: alles geregeld op één plek

Bij de SVB kunnen burgers steeds meer online regelen. Maar soms is het fijn om een medewerker in de ogen te kunnen kijken. Daarom zijn er SVB-loketten door het hele land.

SVB Kindernamenlijst: Max verslaat concurrenten ook naast het circuit

Op basis van de SVB Kindernamenlijst wint Max Verstappen aanstaande zondag, net als vorig jaar, de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Na zijn overwinning van 4 september 2022 tot en met juli 2023 is de voornaam Max aan 259 baby’s gegeven.

Aantal AOW-gerechtigden neemt toe

De SVB keerde in het tweede kwartaal van 2023 AOW (Algemene Ouderdomswet) uit aan in totaal 3.558.871 gerechtigden. Dat zijn er ruim 12 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2022.

Hellen van Dongen nieuw lid Raad van Bestuur SVB

Hellen van Dongen treedt per 1 oktober toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

Nieuwe cao ondertekend

De Sociale Verzekeringsbank en de vakbonden hebben op 26 juni een nieuwe cao ondertekend. De nieuw cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2024.

SVB roept op tot vereenvoudiging wet- en regelgeving in belang van burger

Zorg in het belang van de burger voor een fundamentele vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Dat was de oproep van de SVB tijdens de presentatie van haar derde knelpuntenbrief.

“Het PGB geeft mij eindelijk rust”

Met de uitvoering van de wetten en regelingen draagt de SVB bij aan de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Ook voor Wilma. Voor haar zoon ontvangt zij een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Huisuitzetting voorkomen door een stapje extra

Soms is maatwerk nodig omdat een proces niet toegesneden is op de specifieke situatie van de burger. Ellen Atteveld wist een huisuitzetting te voorkomen door net iets meer te doen dan de standaard werkinstructies voorschrijven.

De SVB helpt gerepatrieerden Sudan

In Sudan woedt een strijd tussen het Sudanese regeringsleger en de paramilitaire RSF-militie. Nederland heeft daarom landgenoten uit Sudan opgehaald. De SVB helpt de gerepatrieerden om hun leven in Nederland op orde te brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens verlaagt boete vanwege verbeterde informatiebeveiliging

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is overwegend positief over de maatregelen die de SVB heeft genomen om de informatiebeveiliging van de telefonische dienstverlening te verbeteren.

Een stap extra voor bestaanszekerheid

In deze verhalenbundel worden acht mini-dossiers behandeld vanuit verschillende perspectieven. Deze mini-dossiers tonen aan waar de knelpunten zitten binnen verschillende regelingen, hoe we als SVB een stap extra konden zetten en wat ons handelen de burger opleverde.

Doorwerken na je pensioen, waarom zou je?

Veel mensen kunnen niet wachten om te stoppen met werken. Maar niet iedereen zit hier op te wachten. Marianne van de Waal is een werkende AOW’ers. Naast Marianne zijn er ongeveer 200.000 mensen die doorgaan met werken na het bereiken van hun AOW-leeftijd.

Simon Sibma herbenoemd als voorzitter Raad van Bestuur SVB

Simon Sibma blijft ook de komende twee jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Dienstverlening SVB in vele talen

Door de internationalisering krijgt de SVB steeds vaker te maken met burgers, in binnen- en buitenland, voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Zo kent de dienstverlening van de SVB vele talen.

Van betaaldatum tot betaaldatum

Met de uitvoering van wetten en regelingen dragen wij bij aan de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Ook voor Joánne, moeder van drie jonge kinderen voor wie zij kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) krijgt.

“Het is een emotionele beslissing, geen rationele”

Het afgelopen jaar hebben meer dan 2000 AOW'ers zoals Joop hun huis en hart opgesteld voor Oekraïense vluchtelingen.

Uitvoeringsorganisaties trekken aan de bel

Op woensdag 18 januari hebben de SVB en andere uitvoeringsorganisaties de eerste Staat van de Uitvoering overhandigd aan de Tweede Kamer.

Goed verzekerd op kot in Leuven

Het Bureau van Belgische Zaken van de SVB is het kenniscentrum op het gebied van grensoverschrijdende socialezekerheidswetgeving tussen Nederland en België. 

Emma en Noah de populairste kindernamen van 2022

De populairste kindernamen van 2022 zijn bekend. Noah is, net als in 2021, de populairste jongensnaam. Bij de meisjes is Emma de populairste naam.

Opeens ben je nabestaande, en wat dan?

SVB ondersteunt Anw-gerechtigden bij re-integratie op de arbeidsmarkt

Drie SVB-medewerkers genomineerd voor Ambtenaar van het Jaar 2022

Ook dit jaar zijn meerdere SVB-medewerkers genomineerd voor de titel Ambtenaar van het Jaar

Versnelde werkwijze vrouwenopvang ook landelijk een succes

In de pilot ‘Versnelde werkwijze kinderbijslag en kindgebonden budget in de vrouwenopvang’ is geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze om de vrouwen sneller bestaanszekerheid te geven.

SVB verbetert datakwaliteit en start met implementatie data-initiatief

De SVB vindt het belangrijk dat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben. Daarom werken we continu aan het verbeteren van onze dienstverlening voor onze burgers.

SVB start pilot om ouderen met recht op aanvullend inkomen te geven waar ze recht op hebben

De SVB gaat proactief ouderen benaderen om te zorgen dat zij krijgen waar ze recht op hebben.

’Loopbaangesprek na afgewezen sollicitatie was een enorme steun’

Iedereen die bij de SVB een sollicitatiegesprek heeft gevoerd en is afgewezen, krijgt een gesprek met een interne loopbaanadviseur aangeboden.

SVB versoepelt regels bij het te laat aanvragen van AOW- en Anw-uitkeringen

De SVB wil dat burgers krijgen waar zij recht op hebben en heeft daarom het beleid voor het te laat aanvragen van een AOW- of Anw-uitkering versoepeld.

Marleen Hofstede benoemd tot directeur DZW

Marleen Hofstede wordt per 1 oktober directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn (DZW).

SVB lanceert pilot om ouderen met recht op aanvullend inkomen te geven waar ze recht op hebben

De SVB wil proactief ouderen gaan benaderen om te zorgen dat zij krijgen waar ze recht op hebben.

SVB biedt oplossingen aan voor knelpunten waar burgers tegenaan lopen

Op 22 juni 2022 overhandigde Simon Sibma de tweede knelpuntenbrief aan Tunahan Kuzu.

SVB en vakbonden sluiten nieuwe cao

De SVB en de vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe eenjarige cao.

Twee medewerkers SVB aangehouden voor vermoedelijke PGB-fraude

De recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft 19 april 2022 drie personen aangehouden.

Keklik Yucel en Rob Kerstens gestart als adviesleden SVB

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe adviesleden gestart: Keklik Yucel is toegetreden tot de Raad van Advies en Rob Kerstens is toegetreden tot de Audit Committee.

Julia en Noah zijn in 2021 de populairste kindernamen

In 2021 zijn in Nederland (tot en met november 2021) 177.473 baby’s geboren.