SVB versoepelt regels bij het te laat aanvragen van AOW- en Anw-uitkeringen

Het komt regelmatig voor dat burgers te laat een uitkering aanvragen. Hierdoor lopen zij soms geld mis. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil dat burgers krijgen waar zij recht op hebben en heeft daarom het beleid voor het te laat aanvragen van een AOW- of Anw-uitkering versoepeld. Met deze wijziging – die onderdeel vormt van een traject om alle beleidsregels burgervriendelijker te maken – verankert de SVB de menselijke maat verder in haar beleidsregels.

Het nieuwe beleid geldt voor de Algemene ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Burgers die recht hebben op een AOW- of Anw-uitkering moeten deze uitkering binnen een bepaalde termijn aanvragen. Doen zij dat te laat, dan kunnen zij een deel van hun uitkering mislopen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt af van de mate van terugwerkende kracht. Op dit moment is de wettelijk termijn voor de terugwerkende kracht maximaal één jaar teruggerekend vanaf de aanvraagdatum. Alleen in bijzondere situaties mag de SVB hier vanaf wijken. De SVB beleidsregels regelen in welke gevallen een langere terugwerkende kracht geldt.

De beleidswijziging is onderdeel van Bestuursrecht op Maat, de beweging waarmee de SVB (nog) burgervriendelijker wordt.

Realistischer mensbeeld

Het nieuwe beleid komt beter tegemoet aan het denk- en doenvermogen van burgers. Er wordt hierbij afgestapt van de veronderstelling dat burgers precies weten waar zij recht op hebben en wat zij moeten doen om dit daadwerkelijk te verkrijgen. Het nieuwe beleid hanteert een realistischer mensbeeld en houdt beter rekening met de persoonlijke situatie van de aanvrager.

Zo ontstaat er ruimte voor mensen die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken (zoals taal en rekenen), mensen die niet goed op de hoogte zijn van complexe regels, mensen die in het buitenland wonen of zieke mensen die hulp nodig hebben van een belangenbehartiger. Dankzij deze versoepelingen kan de SVB vaker een terugwerkende kracht van meer dan één jaar toepassen.

De beleidsregels zijn nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat ze gunstig voor de burger uitpakken worden ze wel al toegepast.

Meer menselijke maat en minder complexiteit

‘We passen ons beleid aan aan wat we van burgers mogen verwachten. En daar hoort ook ruimte bij om de menselijke maat toe te passen als dat nodig is’, zegt Diana Starmans, lid Raad van Bestuur van de SVB.