“Als je uit knelpunten en maatwerkoplossingen leert dat beleid verbeterd kan worden, is dat alleen maar positief”

Met de uitvoering van een aantal belangrijke regelingen, zoals de AOW, kinderbijslag en de uitvoering van het PGB, staat de SVB voor bestaanszekerheid. De wet- en regelgeving rondom deze regelingen is complex. Hierdoor kunnen burgers (onbedoeld) in de knel komen. De SVB heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om haar dienstverlening nog beter en proactiever in te richten. 

Inzicht krijgen in maatwerk

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het bieden van maatwerk waar dat mogelijk is. Een van de ontwikkelingen waar de SVB sinds 2016 een voorloper van is, is werken volgens de bedoeling van wet- en regelgeving. Hiermee wordt binnen de kaders van de wetten en regels gezocht naar ruimte om maatwerk te kunnen bieden aan burgers die in de knel komen.  

Onder leiding van Werk aan Uitvoering (WaU) is het meetinstrument ‘Inzicht in maatwerk’ ontwikkeld waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden hoe het ervoor staat met maatwerk - op alle niveaus binnen organisaties. De SVB heeft hier ook aan meegewerkt. Nadat het meetinstrument is getoetst op de landelijke maatwerkdag in mei van dit jaar, zal het nu binnen een aantal organisaties ingezet worden - waaronder de SVB. ‘Inzicht in maatwerk’ biedt ook inzicht in waar er nog ruimte is voor verbetering, zodat burgers (nog) beter geholpen kunnen worden. Daarnaast kunnen overheidsorganisaties met behulp van dit instrument leren van elkaar. 

Blijven investeren

“Dit meetinstrument helpt ons om te blijven investeren in een verbeterde dienstverlening, zodat elke burger kan krijgen waar recht op bestaat” vertelt Annemijn van Bokhoven, programmamanager bij de SVB. “We investeren ook organisatiebreed in blijven leren van elkaar in dit proces. Dat heeft ook tot concrete verbeteringen in onze dienstverlening geleid. Een voorbeeld hiervan is dat we in de uitvoering directieoverstijgend zijn gaan werken, zodat eventuele knelpunten snel opgepakt kunnen worden en burgers dus sneller geholpen worden.” 

Bewustwording

De dienstverlening zo optimaal mogelijk inrichten, kost tijd. Daarom investeert de SVB ook in bewustwording en het herkennen van knelpunten in de uitvoering, zodat er sneller maatwerk toegepast kan worden waar dat kan.  
 
Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB: “Als je uit knelpunten en maatwerkoplossingen leert dat beleid verbeterd kan worden, is dat alleen maar positief. Ik ben er trots op dat het bieden van maatwerk inmiddels een ingeburgerd begrip is bij publieke dienstverleners. Het bieden van maatwerkoplossingen is natuurlijk mooi, maar we zijn pas echt gebaat bij vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Dat maakt maatwerk op termijn misschien zelfs overbodig. Met de inzichten die voortkomen uit dit instrument kan ik de noodzaak tot vereenvoudiging bespreekbaar blijven maken in de politiek.”