Nieuwe cao ondertekend

De Sociale Verzekeringsbank en de vakbonden hebben op 26 juni een nieuwe cao ondertekend. De nieuw cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2024.

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, is blij met de nieuw ondertekende cao: ''Het was een lang en intensief traject, waarbij het een uitdaging was om tot elkaar te komen en het nodige geduld van onze medewerkers is gevraagd. Dit kwam ook duidelijk naar voren in de petitie die aan mij werd aangeboden. De SVB heeft zich samen met de bonden ingezet voor een goede cao. Het afsluiten van een cao draait om de juiste balans te vinden tussen de belangen en wensen van medewerkers, vakbonden en de SVB als werkgever. Met deze cao laat de SVB zien dat wij ons best doen om te luisteren naar wat er leeft bij onze medewerkers. De cao is dan ook een mooi resultaat waarbij we naast financiële afspraken, ook een aantal belangrijke beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn overeengekomen. Daarnaast geeft ook de wat langere looptijd van 16 maanden in mijn perspectief rust voor de SVB en onze medewerkers.''

Etienne Haneveld, bestuurder bij vakbond FNV: ''De hoge inflatie heeft meer dan anders laten zien dat het belang van cao-onderhandelingen iedere werkende binnen SVB treft. Voor de één met voldoende resultaat, voor de ander wellicht te weinig resultaat. Feit blijft dat alleen met de actieve inzet van de (kader)leden en alle werkenden binnen de SVB de cao tot stand kon komen. De actieve inbreng en ondersteuning van de achterban (alle medewerkers SVB), met name de steun voor de petitie, heeft de juiste duw in de goede richting van de totstandkoming van deze nieuwe cao kunnen bewerkstelligen.''

Anselma Zwaagstra, bestuurder bij vakbond CNV: ''Het was een moeizaam proces maar met een prima resultaat. We hebben tijdens de onderhandelingen moeilijke discussies met elkaar gevoerd en waren het vaak niet met elkaar eens maar de gesprekken waren altijd met respect voor elkaars positie. Wat uiteindelijk een goed uitgangspunt is voor de start van de volgende ronde.''

Nog even de belangrijkste afspraken in de cao op een rij

  • De looptijd van de cao is 16 maanden, met een structurele loonsverhoging van 4,5% per 1 januari 2023 met terugwerkende kracht.
  • Een aanvullende structurele loonsverhoging van 2% per 1 november 2023.
  • De netto internetvergoeding van € 30,00 per maand wordt gedurende de looptijd van de cao verlengd.
  • Vanaf 1 april 2023 wordt de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,00 naar € 2,15 netto per dag.
  • Vanaf 1 april 2023 gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met de auto, motor, bromfiets of scooter omhoog van € 0,10 naar € 0,15 per kilometer.

De cao is voor iedereen toegankelijk

De SVB is een diverse en inclusieve organisatie. We zijn er dus voor iedereen, dat blijkt bijvoorbeeld uit het Feestdagenverlof. Wij vinden dat onze cao ook inclusief moet zijn. Daarom is deze cao toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat de informatie uit de cao ook voor collega’s met een visuele beperking beschikbaar is. Op deze manier is de cao voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar.