Aantal AOW-gerechtigden opnieuw gestegen

Het aantal AOW-gerechtigden in Nederland is opnieuw gestegen. Eind maart 2024 waren er 3.569.084 mensen die een AOW-uitkering ontvingen, een toename van 29.727 (0,8%) ten opzichte van eind maart 2023. Het aantal personen dat een aanvullende inkomensondersteuning (AIO) ontvangt is licht gestegen naar 71.249. Deze en andere cijfers zijn afkomstig uit het nieuwste kwartaalbericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Verdeling AOW-gerechtigden

Eind maart ontvingen 2.226.538 personen (62,4%) een AOW-uitkering voor samenwonenden en 1.342.546 (37,6%) een AOW-uitkering voor alleenstaanden. De overgrote meerderheid van de AOW-gerechtigden - namelijk 71,2% - is jonger dan 80 jaar. Daarnaast zijn er meer vrouwen AOW-gerechtigd (53,3%) dan mannen (46,7%). 

Het grootste deel van de AOW-gerechtigden (80,5%) woont in Nederland en ontvangt een volledige AOW-uitkering. Verder wonen 329.639 (9,2%) AOW-gerechtigden in het buitenland. 60,2% van de gerechtigden in het buitenland, woont in een EU-land. De top 3 van landen met de meeste Nederlandse AOW-gerechtigden bestaat uit België (63.437), Duitsland (48.004) en Spanje (38.902). 

Opnieuw stijging onvolledige AOW

De SVB ziet al jaren een toename in het aantal gerechtigden dat een onvolledige AOW-uitkering ontvangt. Aanleiding hiervoor is de toenemende internationalisering van de Nederlandse samenleving. Het betreft hier mensen die enkele jaren (onverzekerd) in het buitenland hebben gewoond of gewerkt of op latere leeftijd naar Nederland zijn verhuisd en daardoor geen volledige AOW hebben opgebouwd. In het eerste kwartaal van 2024 is het aantal gerechtigden dat in Nederland woont en een gekorte AOW-uitkering ontvangt, licht gestegen met 796 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. 

Meer mensen met aanvullende inkomensondersteuning

AOW-gerechtigden met een onvolledig pensioen die onder het bestaansminimum komen, hebben recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). De AIO vult het inkomen aan tot het bestaansminimum en is gekoppeld aan een vermogenstoets. In het eerste kwartaal van 2024 bedroeg het aantal AIO-gerechtigden 71.249. Dit komt neer op ongeveer 2% van het totale aantal AOW-gerechtigden in Nederland.  
 
Een stijging van het aantal AIO-gerechtigden kan worden verklaard door een toename van het aantal mensen dat voldoet aan de voorwaarden voor deze uitkering en verbeterde voorlichting over deze regeling. Mensen met een beperkt inkomen en/of vermogen kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de AIO. Dit geldt ook voor mensen die nu in Nederland wonen, maar niet altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt en daardoor niet het volledige AOW-pensioen hebben opgebouwd. Daarnaast worden, als gevolg van de afschaffing van de AOW-toeslag, meer mensen ondersteund door de AIO.