Huisuitzetting voorkomen door een stapje extra

De dienstverlening van de SVB moet aansluiten bij wat burgers nodig hebben en waar ze recht op hebben. Daarom werken we volgens ‘de bedoeling’. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet. Zo voorkomen we dat iemand door complexe regelgeving tussen wal en schip valt. Daarvoor is soms maatwerk nodig, omdat een proces niet toegesneden is op de specifieke situatie van de burger. Ellen Atteveld wist een huisuitzetting te voorkomen door net iets meer te doen dan de standaard werkinstructies voorschrijven.

Ellen Atteveld is relatiebeheerder en projectleider van het project ‘Gezamenlijke Dienstverlening op Locatie’. In maart 2023 kreeg ze een schrijnende situatie onder ogen. “Een mevrouw had een Anw-uitkering aangevraagd op basis van arbeidsongeschiktheid. Haar partner was onlangs overleden. Deze uitkering vroeg ze begin december aan, maar de uitslag van de keuring was nog niet bekend. Ze zat al sinds december zonder inkomen, maar heeft nooit een bijstandsuitkering aangevraagd. Zij was in afwachting van haar Anw-uitkering en wist niet dat zij in aanmerking kwam voor een bijstandsuitkering. Hierdoor had zij inmiddels een huurschuld opgebouwd, waardoor een huisuitzetting dreigde.”

Overheidsloket

In samenwerking met het Amsterdamse overheidsloket, een schuldhulpverlener en een sociaal raadslid lukte het Atteveld de huisuitzetting te voorkomen. “De gemeente Amsterdam heeft een voorschot op de bijstandsuitkering overgemaakt, waardoor de huur kon worden betaald.” Een fantastisch resultaat, waardoor het extra werk van Atteveld werd beloond. Atteveld zet graag een stapje extra. “Kan ik mezelf recht in de ogen kijken als ik weet dat iemand net haar partner is verloren, en niet krijgt waar ze mogelijk recht op heeft, haar huur niet kan betalen en het huis uit wordt gezet?” 

Samen

Deze casus toont aan dat ‘Gezamenlijke Dienstverlening op Locatie’ werkt. “Juist door deze nauwe samenwerking komen dit soort problemen veel sneller boven water, en kunnen we met zijn allen sneller schakelen om hier oplossingen voor te vinden. De lijntjes tussen de verschillende overheidsorganisaties zijn korter geworden, waardoor het steeds makkelijker wordt om onderling informatie uit te wisselen. Samen voor een betere dienstverlening”, besluit Atteveld.