SVB lanceert pilot om ouderen met recht op aanvullend inkomen te geven waar ze recht op hebben

Veel financieel kwetsbare ouderen in Nederland weten vaak niet dat zij recht hebben op een aanvullende inkomensvoorziening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil proactief ouderen gaan benaderen om te zorgen dat zij krijgen waar ze recht op hebben. Voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) doet de SVB dit al, maar nu wil de SVB dit ook voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) gaan doen. De SVB heeft hier meer gegevens voor nodig om dit mogelijk te maken en hoopt hier vanaf het najaar verandering in te brengen door middel van veilige gegevensuitwisseling met het UWV. Met dit project gaat gepoogd worden om ouderen die aanspraak kunnen maken op een aanvulling op hun AOW te identificeren en proactief te benaderen.

Hardnekkig probleem

De SVB zet zich al jaren in om het gebruik van de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO) onder financieel kwetsbare ouderen te vergroten. De AIO is een regeling die als doel heeft om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum. Ondanks gerichte voorlichting en andere inspanningen ziet de SVB nieuwe kansen om het niet-gebruik van de AIO verder tegen te gaan.

Daarom pleit de SVB al geruime tijd voor de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met het UWV om zodoende zicht te krijgen op burgers die in aanmerking komen voor een AIO. Dit pleidooi wordt ook gedeeld in het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman dat eerder vanochtend is verschenen. Eén van de aanbevelingen die de Ombudsman doet aan landelijke uitvoeringsorganisaties is om alle beschikbare data te benutten en gegevens onderling uit te wisselen. Deze aanbeveling sluit aan bij een eerdere oproep van de Algemene Rekenkamer aan beleidsmakers om te kijken hoe de belemmeringen voor een doeltreffender aanpak bij de aanvullende regelingen weg kunnen worden genomen, bijvoorbeeld door het koppelen van gegevens. Hiermee zou een grote stap gezet kunnen worden om de financiële positie van ouderen te versterken.

Het combineren van gegevens

Naar verwachting komt er deze zomer een tijdelijke regeling waarna er in september met het project gestart kan worden. De SVB vindt het belangrijk dat burgers ook zekerheid hebben dat met hun gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en daarom wordt de Autoriteit Persoonsgegevens om een beoordeling gevraagd.

Als onderdeel van het project zal door middel van zogenaamde Multi Party Computation, een innovatieve techniek waarmee data versleuteld worden, de gegevens van de SVB en het UWV worden gecombineerd. De SVB levert hierbij het burgerservicenummer van de AOW-gerechtigden en hun partner en krijgt vervolgens alleen te horen welke personen beneden de bijstandsnorm zitten. De SVB ziet niet het daadwerkelijke inkomen en het UWV ziet niet de samenstelling van het huishouden. Noch de SVB noch de UWV krijgen meer te weten over de desbetreffende persoon dan dat ze al weten. Op basis van de resultaten zullen 1000 potentiële AIO-gerechtigden geselecteerd en vervolgens benaderd worden door de SVB.

Naar verwachting wordt het project in het voorjaar van 2023 afgerond en geëvalueerd. De uitkomsten zullen worden gebruikt om de vervolgstappen te bepalen.

Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVB: ‘In Nederland heeft iedereen recht op bestaanszekerheid. Veel ouderen ontvangen echter geen volledige AOW en kunnen ook niet rekenen op andere inkomsten. Hierdoor zijn ze zeer kwetsbaar en moeten ze op hun oude dag alles op alles zetten om maandelijks rond te komen. Het bereiken en helpen van deze groep is voor ons een topprioriteit. Met deze proef zetten we verdere stappen om te zorgen dat deze burgers krijgen waar ze recht op hebben.’