Twee medewerkers SVB aangehouden voor vermoedelijke PGB-fraude

De recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag drie personen aangehouden. Zij worden ervan verdacht te frauderen met PGB-budgetten. Twee verdachten zijn werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De Nederlandse Arbeidsinspectie vermoedt dat het drietal samenwerkte bij het indienen van valse zorgovereenkomsten bij de SVB. In deze valse zorgovereenkomsten werden bankrekeningnummers gewijzigd, waarna de PGB’s naar bankrekeningen van katvangers werden overgemaakt. De SVB ontving van 19 budgethouders valse documenten, waarbij in 12 dossiers PGB-gelden zijn betaald.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een aangifte van Zorgkantoor VGZ. Ook een aantal budgethouders deed aangifte. Zij liepen het risico de dupe van de gepleegde fraude te worden, omdat zij in eerste instantie te horen kregen dat hun zorgbudget al was besteed. De verdachten kwamen eind vorig jaar in beeld door ingediende valse overeenkomsten. Daarop deed ook de SVB aangifte.

Budgethouders gecompenseerd

De SVB neemt signalen over mogelijke fraude zeer serieus. Van medewerkers wordt verwacht dat ze te allen tijde integer handelen. In het uitzonderlijke geval dat dat niet gebeurt, gaan we onmiddellijk over tot actie. We hebben de afgelopen periode alle medewerking aan het onderzoek verleend om zo eventuele verdachte medewerkers in beeld te krijgen. De verdachten zijn geschorst in afwachting van het onderzoek.

De SVB stelt dat budgethouders onder geen enkel beding nadeel mogen ondervinden van vermoedelijke fraude. De getroffen budgethouders zijn inmiddels gecompenseerd.