SVB ondersteunt Anw-gerechtigden bij re-integratie op de arbeidsmarkt

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een proactieve en persoonlijke dienstverlener. Dit zie je terug in de manier waarop we onze regelingen uitvoeren en ervoor zorgen dat burgers krijgen waar ze recht op hebben. Een mooi voorbeeld is het project ‘Anw: Op weg naar de arbeidsmarkt’ waarmee de SVB samen met een aantal gemeenten Anw-gerechtigden ondersteunt met re-integratie op de arbeidsmarkt.

Als een ouder komt te overlijden, heeft dit vaak financiële gevolgen voor het gezin. Daarom bestaat de Algemene nabestaandenwet (Anw). De SVB voert de Anw uit en biedt zo financiële ondersteuning aan personen van wie de partner komt te overlijden en die de zorg dragen voor kinderen onder de 18 jaar. De Anw-uitkering komt te vervallen zodra het jongste kind 18 jaar wordt, tenzij de Anw-gerechtigde voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is. 

Het beëindigen van een Anw-uitkering heeft soms ingrijpende gevolgen voor Anw-gerechtigden. Sommigen stromen dan ook noodgedwongen door naar de Participatiewet, van waaruit de gemeente hen ondersteunt met een eventuele re-integratie op de arbeidsmarkt.

Voorbereiden op de toekomst

Om burgers goed voor te bereiden op het beëindigen van hun Anw-uitkering en te voorkomen dat ze op den duur aangewezen zijn op de Participatiewet, heeft de SVB samen met 7 gemeenten een voorlichtingspilot gedraaid. In de pilot is gekeken naar de meest effectieve manier om Anw-gerechtigden te informeren over de verschillende vormen van ondersteuning die gemeenten bieden bij een re-integratie op de arbeidsmarkt. De SVB nam hierbij ruim van tevoren telefonisch contact op met burgers van wie de Anw-gerechtigden stopgezet ging worden. Tijdens die gesprekken wees de SVB burgers op het einde van hun uitkering. Vervolgens bood de SVB aan om met hun toestemming de desbetreffende gemeente alvast in te schakelen. 

‘De Anw-gerechtigden met wie we telefonisch contact opnemen waarderen deze extra dienstverlening’, zegt Tammo van Hoorn, relatiebeheerder bij de SVB. ‘Zonder enige vroegtijdige voorbereiding, is de kans groot dat deze burgers in de Participatiewet terechtkomen. Uit de gesprekken die we tijdens de pilot met hen voerden werd duidelijk dat ze behoefte hebben aan ondersteuning van de gemeente.’  

Pilot verder uitgerold

Vanwege het succes van de pilot, gaat de SVB deze proactieve werkwijze voortzetten en de komende maanden landelijk uitrollen. Op dit moment werkt de SVB samen met zeven gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Het doel is dit samenwerkingsverband met meer gemeenten uit te breiden. 

Webinar voor gemeenten

Op dinsdag 22 november organiseert de SVB een webinar voor gemeenten met interesse aan te sluiten bij het samenwerkingsverband. De webinar is bedoeld voor gemeentelijke wethouders, directeuren en beleidsmedewerkers en gaat in op de aard van de samenwerking en de manieren waarop gemeenten kunnen aansluiten. Voor meer informatie, neem contact op met Tammo van Hoorn door te mailen naar tvanhoorn2@svb.nl.