Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte’. Dit zorgt ervoor dat ouders van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen de dubbele kinderbijslag automatisch ontvangen. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag standaard met een halfjaar terugwerkende kracht toe te kennen.

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte

Ouders met kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt ouders daarbij. Daarvoor dienen zij een aanvraag te doen bij de SVB en vervolgens het vervolg van het aanvraagproces te doorlopen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).

Dit aanvraagproces wordt door veel ouders als belastend ervaren. Gebleken is dat een derde van het aantal ouders voortijdig afhaakt. De uitkering is daarnaast volgens de wet niet met terugwerkende kracht toe te kennen. Niet alle ouders weten de regeling (op tijd) te vinden, wat leidt tot niet-gebruik van de regeling.

Wetswijziging

Door de wetswijziging ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie per 1 juli 2024 de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook maakt de wijziging het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat ouders de dubbele kinderbijslag onverhoopt niet op tijd aanvragen en wordt de periode dat zij geld mislopen beperkt.

Knelpuntenbrief

De SVB heeft zich de afgelopen jaren ingezet om dit knelpunt samen met het CIZ en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op te lossen. Zo nam de SVB dit onder meer als knelpunt op in de Knelpuntenbrief van 2021. Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, is trots op de wetswijziging. “Ik kan me heel goed voorstellen dat ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte wat anders aan hun hoofd hebben dan het aanvragen van dubbele kinderbijslag, als zij al op de hoogte zijn van deze regeling. Bovendien geeft een Wlz-indicatie per definitie recht op dubbele kinderbijslag. Heel goed dat we dit vanaf 1 juli 2024 automatisch kunnen toekennen. Dit is een belangrijke stap in het vereenvoudigen van de dienstverlening aan burgers en het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen die er juist zijn om bij te dragen aan de bestaanszekerheid."