Meer gebruiksgemak in Mijn SVB

Vandaag gaat de startversie van het vernieuwde portaal Mijn SVB live. Burgers die gebruik maken van onze regelingen kunnen in deze beveiligde omgeving hun gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Het portaal is op verschillende vlakken gebruiksvriendelijker gemaakt.  

Bij de SVB kunnen burgers steeds meer online regelen. Als publieke dienstverlener investeert de SVB daarom in het optimaliseren van de digitale toegankelijkheid van haar portalen. Een belangrijke verandering in het portaal is de integratie van onze website binnen de Mijn SVB-omgeving. Hierdoor kunnen burgers eenvoudig informatie raadplegen via het menu of in de zoekbalkfunctie op onze website terwijl ze ingelogd zijn op Mijn SVB. Dit maakt het navigeren binnen Mijn SVB eenvoudiger doordat alle benodigde informatie op één geïntegreerde plaats vindbaar is.  

Digitale toegankelijkheid

Een andere stap in digitale toegankelijkheid is dat een deel van het portaal straks beschikbaar zal zijn in zeven talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Turks en Pools. Het gaat hier om de zoek- en raadpleegfunctie. Met het oog op internationalisering van enkele regelingen zal ook worden onderzocht of de aanvraag- en wijzigingsformulieren in de toekomst aangeboden kunnen worden in eerdergenoemde talen. 

Responsief

Daarnaast is het portaal ook geoptimaliseerd voor gebruik op een smartphone of tablet en is er een mogelijkheid toegevoegd waarmee burgers feedback kunnen geven. Ook is er in de startversie een blauwe knop toegevoegd voor schulden. Dit is een herkenbaar symbool dat binnen de overheid wordt gebruikt en waarmee een digitaal gewaarmerkt PDF-bestand van een SVB-schuldenoverzicht kan worden gemaakt. 
 
Om Mijn SVB toekomstbestendig te maken en houden, zal het portaal in de komende periode volledig vernieuwd worden. Om de veiligheid van gegevens te borgen, zal deze vernieuwing gefaseerd plaatsvinden.