SVB en vakbonden sluiten nieuwe cao

De Sociale Verzekeringsbank en de vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe eenjarige cao. De nieuwe cao volgt na een periode van intensieve gesprekken met de bonden en loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een tweejarige cao vast te stellen. De onzekerheid vanwege de hoge inflatie, geopolitieke spanningen en het effect daarvan op loon zorgden er echter voor dat afspraken voor een tweejarige periode niet mogelijk zijn. Daarom is uiteindelijk in overleg met de bonden een eenjarige cao overeengekomen.

Oog voor medewerkers, oog voor de burger

De SVB is verheugd met de nieuwe cao. Om als SVB oog te hebben voor de burger, is het ook belangrijk om oog te hebben voor onze medewerkers. Daarom is de SVB voorafgaand aan de cao-onderhandelingen in gesprek gegaan met collega’s om hun wensen en behoeften op te halen. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken werden meegenomen in de onderhandelingen en zijn terug te vinden in het akkoord.

De nieuwe cao is evenwichtig en bevat goede afspraken voor SVB-medewerkers. Zo is er onder meer afgesproken dat medewerkers een structurele loonsverhoging van 2% krijgen. Daarnaast ontvangen ze een aanvullende loonsverhoging van maximaal 1% afhankelijk van de daadwerkelijke inflatie over 2022 en worden opleidingsfaciliteiten vereenvoudigd zodat drempels om te leren worden weggenomen en er meer ruimte is voor maatwerk. Verder wordt er in het kader van diversiteit en inclusie een feestdagenpotje geïntroduceerd, wat inhoudt dat medewerkers zelf mogen bepalen welke persoonlijke feestdagen zij voortaan vrij nemen. Ook noemenswaardig zijn de afspraken over thuiswerken, oftewel ‘bewust werken’. Medewerkers ontvangen namelijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag, alsook een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken van 30 euro netto per maand.

Simon Sibma, voorzitter van de RvB: “We zijn als RvB tevreden dat we er in geslaagd zijn om in deze onzekere tijden tot een goede cao te komen. De onderhandelingspartijen hebben een viertal belangrijke thema’s met elkaar besproken en verwerkt in de afspraken: ‘Bewust werken’, ‘Vitaliteit en Generatie’, ‘Diversiteit en Inclusie’ en ‘Ontwikkeling’. Met deze cao kunnen we ons werk in een veilige, vitale en duurzame omgeving blijven uitvoeren mét oog voor de burger. Ik wil namens de RvB iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming. Zeker ook alle collega’s van de SVB die vooraf aan de onderhandelingen hun input hebben geleverd door middel van een enquête en rondetafelgesprekken.”

Nog even de belangrijkste afspraken in de cao op een rij:

  • De looptijd van de cao is 12 maanden, met een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2022, met terugwerkende kracht. 
  • Een aanvullende loonsverhoging van maximaal 1% met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 als de verwachte inflatie over 2022 hoger uitvalt dan 3%. 
  • In het kader van ‘Bewust werken’ komt er meer flexibiliteit in de reiskostenvergoeding, afhankelijk van de locatie waar je werkt en de keuze van vervoer. Daarnaast stimuleren de gemaakte afspraken het gebruik van duurzaam vervoer, zoals de fiets en het OV. 
  • Een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 voor de dagen dat er thuis wordt gewerkt. 
  • Een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken (zoals internet) van 30 euro netto per maand over de periode 1 januari t/m 31 december 2022. 
  • Er is gekozen om de opleidingsfaciliteiten te vereenvoudigen, zodat er meer ruimte is voor maatwerk. 
  • Met het oog op ‘Diversiteit en Inclusie’ wordt het feestdagenverlofpotje geïntroduceerd. Hierbij krijgen medewerkers per 1 januari 2023 de vrijheid om zelf te bepalen welke persoonlijke feestdagen ze vrij willen nemen.