Een stap extra voor bestaanszekerheid

Burgers geven waar ze recht op hebben, in één keer goed en op een manier die bij de situatie van de burger past. Daar zijn ruim 4.200 medewerkers van de SVB dag in dag uit mee bezig. 

Denk aan het verwerken van een aanvraag voor de Asbestregeling, een spoedbetaling verzorgen om te voorkomen dat een PGB-gerechtigde drie maanden zonder geld zit of het wijzen van een grenswerker op zijn of haar rechten en plichten. Zomaar wat voorbeelden van hoe de SVB zich inzet voor de bestaanszekerheid van burgers. De SVB heeft al deze verhalen – van burgers, medewerkers en ketenpartners – gebundeld in het boekje: ‘Een stap extra voor bestaanszekerheid’.

In dit boekje worden acht mini-dossiers behandeld vanuit verschillende perspectieven. Deze mini-dossiers tonen aan waar de knelpunten zitten binnen verschillende regelingen, hoe we als SVB een stap extra konden zetten en wat ons handelen de burger opleverde.

Simon Sibma, bestuursvoorzitter van de SVB: “Mijn collega’s werken met grote betrokkenheid en aarzelen niet om te bellen als daar aanleiding voor is. Ze signaleren knelpunten en koppelen deze terug. Door een persoonlijke benadering te kiezen en maatwerk te leveren, maken zij het verschil zodat we onze missie kunnen volbrengen: zorgen dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. De verhalen in dit boekje illustreren dat. Daar ben ik trots op!”

Minister Carola Schouten: “Je kan heel veel cijfers opleveren, maar uiteindelijk gaat het om de verhalen van de mensen en dat je daar ziet wat er weer beter kan in de dienstverlening en in de wetgeving.”