Aantal AOW-gerechtigden neemt toe

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keerde in het tweede kwartaal van 2023 AOW (Algemene Ouderdomswet) uit aan in totaal 3.558.871 gerechtigden. Dat zijn ruim 12 duizend meer gerechtigden dan in het tweede kwartaal van 2022. Hiervan ontvangen 2.226.955 (62.6%) gerechtigden een samenwonendenpensioen en 1.331.916 (37.4%) gerechtigden een alleenstaandenpensioen.

Toenemende internationalisering

Door de toegenomen internationalisering stegen de onvolledige pensioenen het afgelopen jaar relatief sneller dan de volledige pensioenen. In het tweede kwartaal van 2023 kregen ruim 677 duizend mensen een onvolledige AOW. Dat zijn er circa vijfduizend meer dan vorig jaar. Het gaat hierbij vaak om mensen die op latere leeftijd naar Nederland komen of er in het verleden voor hebben gekozen om (tijdelijk) in het buitenland te wonen of te werken.

Iets minder dan tien procent van alle AOW-gerechtigden woont buiten (Caribisch) Nederland, zo’n 330 duizend ouderen. Vooral onze buurlanden kennen een relatief grote populatie Nederlandse AOW-gerechtigden. Zo wonen er bijna 64 duizend AOW-gerechtigden in België en meer dan 48 duizend in Duitsland. Ook in Canada (bijna 12.5 duizend) en Australië (bijna 11.5 duizend) wonen nog altijd veel AOW-gerechtigden. Veel Nederlanders emigreerden na de Tweede Wereldoorlog naar deze landen.

Leeftijd

De overgrote meerderheid (72%) van de AOW-gerechtigden is onder de 80 jaar. Iets minder dan drieduizend mensen zijn ouder dan 100. Daarnaast zijn er meer vrouwen gerechtigd (53,4%) dan mannen (46,6%). Vrouwen hebben doorgaans een langere levensverwachting dan mannen.

Meer over de AOW

De AOW is een basispensioen van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van de leefvorm. Een samenwonendenpensioen bedraagt 50% van het nettominimumloon, het alleenstaandenpensioen 70% van het nettominimumloon. Ook het aantal verzekerde jaren is van belang. Mensen die in de 50 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland hebben gewoond of gewerkt, krijgen meestal een volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar waarin in deze periode niet in Nederland is gewoond of gewerkt, wordt de AOW-uitkering met twee procent gekort.

Meer informatie voor journalisten

Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.