Rian van den Broek start als lid Raad van Advies, tevens voorzitter IT Committee SVB

Op 1 januari 2024 treedt Rian van den Broek toe tot de Raad van Advies van de SVB. Vanuit die rol wordt zij tevens benoemd als voorzitter van de IT Committee SVB. 

Raad van Advies

Rian van den Broek start per 1 januari 2024 als lid van de Raad van Advies, tevens voorzitter IT Committee SVB. Van den Broek volgt Paul Boomkamp op wiens termijn, conform Rooster van Aftreden, afloopt per 31 december 2023.

De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd adviseren over strategische besluiten en is het klankbord voor de Raad van Bestuur. Zo is de Raad van Advies betrokken geweest bij advies omtrent de Meerjarenkoers van de SVB, bij politiek-bestuurlijke thema’s zoals vereenvoudiging van wet- en regelgeving, en bij het operationaliseren van maatwerk binnen de SVB. 

IT Committee

Als lid van de Raad van Advies wordt Van den Broek tevens voorzitter van de IT Committee SVB. De IT Committee adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de continuïteit en wendbaarheid van de IT-systemen bij de SVB, over kansen en risico’s van innovatie, en over strategische portfoliosturing. 

Van den Broek over haar toetreding: “Het is mijn missie bij te dragen aan een goede overheid: een overheid die uitgaat van de mens en die de maatschappij effectief en efficiënt dient. Dit vraagt om een passend antwoord van automatisering, digitalisering en van informatievoorziening. Als lid van de Raad van Advies van de SVB, tevens voorzitter van de IT Committee, draag ik hier graag aan bij.”

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur: “De SVB beschikt over enkele waardevolle advies- en reflectieorganen, zoals de Raad van Advies en de IT Committee. Gevraagd en ongevraagd advies op belangrijke strategische en bestuurlijke thema’s, die gaan over de continuïteit én modernisering van onze dienstverlening, zijn van grote waarde voor de SVB. Ik ben blij met het aantreden van Rian van den Broek in onze Raad van Advies en in onze IT Committee. Ik wens haar veel succes in de uitvoering van haar taken en kijk uit naar de samenwerking.”

Over Rian van den Broek

Rian van den Broek heeft ruim tien jaar ervaring als (plaatsvervangend) CIO bij verschillende departementen. Zo was zij concerndirecteur Informatiebeleid tevens uitvoerend CIO bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en CIO bij het CIBG. Sinds 1 augustus 2023 is zij als interim-directeur bij de Rijksoverheid aan de slag als Programmamanager implementatie Open Overheid bij het ministerie van Defensie. Naast haar werk is zij gastdocent ‘maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen’ aan de Academy for Information and Management. Van den Broek studeerde Journalistiek (Windesheim) en Information Management (UvA).