Pers en nieuws home

Petra Fassaert nieuwe directeur IT 

Lees meer over de benoeming

Laatste nieuws

SVB ontvangt eerste digitale levensbewijzen

In maart 2024 heeft de SVB aan zo'n 20.000 uitkeringsgerechtigden van over de hele wereld gevraagd een levensbewijs aan te leveren. Na vier weken heeft al ruim 10 procent van deze groep, ongeveer 2.200, ervoor gekozen om dit via de nieuwe app te doen, die het mogelijk maakt het levensbewijs digitaal op te sturen.

De Cliëntenraad SVB: de brug tussen burgers en de SVB

Om de dienstverlening aan burgers zo goed mogelijk in te richten, staat de SVB nauw in contact met haar Cliëntenraad.

SVB opent loket voor inwoners Drechtsteden

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft sinds woensdag 10 april een loket op het Werkplein van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte’. Dit zorgt ervoor dat ouders van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen de dubbele kinderbijslag automatisch ontvangen. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag standaard met een halfjaar terugwerkende kracht toe te kennen.

Nieuwe app vereenvoudigt opsturen levensbewijs

De SVB moet controleren of burgers die een betaling ontvangen nog in leven zijn. In het buitenland, waar veel van onze gerechtigden wonen, kan dat lastig zijn. Daar is nu de Digidentity wallet-app voor. 

Feiten en cijfers

De SVB in één oogopslag

Contact voor de pers