Pers en nieuws home

Simon Sibma herbenoemd als voorzitter Raad van Bestuur SVB

Lees meer over de herbenoeming

Laatste nieuws

SVB en vakbonden sluiten nieuwe cao

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao.

Dienstverlening SVB in vele talen

Door de internationalisering krijgt de SVB steeds vaker te maken met burgers, in binnen- en buitenland, voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Zo kent de dienstverlening van de SVB vele talen.

Van betaaldatum tot betaaldatum

Met de uitvoering van wetten en regelingen dragen wij bij aan de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Ook voor Joánne, moeder van drie jonge kinderen voor wie zij kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) krijgt.

“Het is een emotionele beslissing, geen rationele”

Het afgelopen jaar hebben meer dan 2000 AOW'ers zoals Joop hun huis en hart opgesteld voor Oekraïense vluchtelingen.

Uitvoeringsorganisaties trekken aan de bel

Op woensdag 18 januari hebben de SVB en andere uitvoeringsorganisaties de eerste Staat van de Uitvoering overhandigd aan de Tweede Kamer.

Feiten en cijfers

De SVB in één oogopslag

Contact voor de pers