Wij beschermen uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens. Dit vinden wij belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Lees meer over welke gegevens we van u als klant verwerken. Ook leggen we uit waarvoor we uw gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot uw gegevens en met wie we uw gegevens delen.

Bekijk de video

Bekijk de video Wat doet de SVB met uw persoonsgegevens.

video: Wat doet de SVB met uw persoonsgegevens?

Wat  doet de SVB met uw persoonsgegevens? Sinds 1901 is uitvoerder van wetten en regelingen in de sociale zekerheid. Zoals de AOW, kinderbijslag en PGB. 
Om dit goed te doen gebruiken we gegevens van u. Wij begrijpen dat u wilt weten welke gegevens wij van u gebruiken. 
We vinden het belangrijk om deze gegevens goed te beschermen. 
Dat is ook verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de AVG.
 
Wij gebruiken uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer, maar ook andere gegevens zoals uw Burgerservicenummer en uw rekeningnummer.
Dit is nodig om te kunnen bepalen waar u rechtop heeft en om te zorgen dat we geld naar het juiste rekeningnummer overmaken.
 
In sommige gevallen hebben we nog meer gegevens nodig.
Bijvoorbeeld gegevens over uw werkgever wanneer u gedetacheerd wordt naar het buitenland en in Nederland verzekerd wilt blijven voor de AOW.
 
Welke gegevens wij precies nodig hebben hangt af van de regeling of uitkering waar u recht op heeft.
 
Ook gebruiken wij uw gegevens als u een klacht heeft over de SVB of wanneer u bezwaar of beroep aantekent tegen een beslissing die wij hebben genomen.
 
We kunnen dan snel zien waar uw klacht over gaat.
 
Daarnaast worden uw persoonsgegevens soms gebruikt voor onze interne rapportages en verantwoording.
 
Zoals financiële- en interne controles.
 
Maar ook voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden of het uitvoeren van data-analyses om onze dienstverlening te verbeteren.
We analyseren bijvoorbeeld hoe bezoekers door onze website navigeren. Soms brengen we gegevens met elkaar in verband of geven we ze door aan andere instanties.
 
Dat doen we alleen als dat nodig is.
 
Bijvoorbeeld als het wettelijk verplicht is.
 
Zo geven wij gegevens over uw AOW of uitkering door aan de Belastingdienst.
 
Maar ook als het nodig is voor het uitvoeren van onze taak of de taak van een andere instantie.
 
Bijvoorbeeld om te zorgen dat u uw AOW ontvangt als u in het buitenland woont.
Wilt u meer weten over hoe de SVB om gaat met uw gegevens? Of wilt u weten welke gegevens wij nog meer van u hebben? Bezoek ons dan op https://svb.nl/privacy.
 
U kunt erop vertrouwen dat wij bij de SVB altijd op een veilige manier met uw gegevens omgaan!

Kies een onderwerp

We verwerken gegevens. Dat betekent dat we gegevens verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken om ons werk goed te kunnen doen. Ook brengen we gegevens met elkaar in verband en geven we ze door aan andere instanties.

Wij verwerken uw gegevens als:

 • het wettelijk verplicht is. Wij geven bijvoorbeeld gegevens over uw AOW of uitkering door aan de Belastingdienst
 • het nodig is voor het uitvoeren van onze taak of de taak van een andere instantie. Bijvoorbeeld om te kijken of u AOW krijgt
 • u ons hiervoor toestemming geeft

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Buiten de Europese Unie (EU) wisselen wij alleen met enkele zusterorganisaties en ambassades persoonsgegevens uit. Bijvoorbeeld om informatie te krijgen over de opbouw van pensioen buiten Nederland. Of om hulp te krijgen bij onderzoek naar inkomen en vermogen in het andere land. 

Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons Register Persoonsgegevens. Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoelang ze worden bewaard en waarom.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan, of die naar die iemand terug voeren. Bijvoorbeeld een naam, identificatienummer of locatie.

Wij voeren verschillende regelingen uit zoals de AOW, de kinderbijslag en het PGB. We gebruiken gegevens om ons werk goed te kunnen doen. Gegevens zoals:

 • naam, adres en woonplaats
 • e-mailadres en telefoonnummer
 • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit, rekeningnummer
 • gegevens van de werkgever, bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer 
 • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen wij een veroordeling tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek 
 • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons Register Persoonsgegevens. Hierin staat welke persoonsgegevens worden opgenomen, hoelang ze worden bewaard en waarom.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor: 

 • het uitvoeren van onze regelingen
 • het behandelen van klachten, bezwaar en beroep over het uitvoeren van onze regelingen

Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt voor: 

 • financiële en interne controle, verantwoording en accountants controles
 • data-analyse om onze dienstverlening te verbeteren

De gegevens kunnen gebruikt worden voor: 

 • managementrapportages en -overzichten 
 • historische-, statistische- en wetenschappelijke doelen

Welke gegevens wij precies gebruiken hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit? Bekijk dan ons Register Persoonsgegevens. Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoelang ze worden bewaard en waarom.

Geautomatiseerd beslissen 

Soms wordt met behulp van persoonsgegevens geautomatiseerd een beslissing genomen. Bijvoorbeeld als een tweede kind wordt geboren. U krijgt dan ook voor dat kind kinderbijslag.

Tegen iedere beslissing die wij nemen kunt u bezwaar maken. Of dat nu een geautomatiseerde beslissing is of een beslissing genomen door een medewerker. In de brief met de beslissing staat hoe u bezwaar maakt. U kunt zelf zien of de beslissing automatisch of door een medewerker is genomen. Want is de beslissing door een medewerker genomen? Dan staat zijn of haar naam en telefoonnummer in de brief. Staat er geen naam? Dan is het geautomatiseerd gebeurd.

Profilering

Bij geautomatiseerde beslissingen gebruiken we geen profilering. Profilering betekent dat een organisatie een besluit over iemand neemt op basis van het profiel van die persoon. Zo kunnen zij inschatten hoe iemand zich gaat gedragen. Om een beslissing te nemen gebruiken we altijd de persoonsgegevens van de persoon om wie het gaat en niet het verband tussen gegevens van een hele groep. Profilering van een klant in de ruimste zin van het woord komt wel voor. Als een klant bijvoorbeeld een boete krijgt kijken we of dit al eerder is gebeurd. Daarvoor kijken we naar de feiten in het dossier van die persoon. Dat moet volgens de wet om zo de hoogte van de boete te bepalen. De beslissing wordt in dit geval niet geautomatiseerd genomen maar door een medewerker. Deze manier van profileren doen we alleen als de wet dat van ons vraagt.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de wet. We hanteren de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de ISO 27001 als uitgangspunt voor het SVB informatiebeveiligingsbeleid. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen alleen gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. We bewaren gegevens niet langer dan nodig is.

Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om uw gegevens te beschermen.

Houd uw DigiD voor uzelf

Het lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar geef nooit uw inloggegevens aan een ander. Wij zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Niet via internet, e-mail, telefoon of op welke andere manier dan ook. 

Controleer websites 

Vertrouw niet elke website of e-mail die om uw persoonsgegevens vraagt. Bedenk of het beantwoorden van de vraag echt nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten. 

Een veilig ID

In het artikel Factsheet Een veilig ID van de Rijksoverheid leest u over identiteitsfraude. Wat de gevaren zijn en wat u zelf hiertegen kunt doen.

In Mijn SVB kunt u zelf een deel van uw persoonsgegevens inzien. U ziet in Mijn SVB bijvoorbeeld hoeveel AOW u heeft opgebouwd. Maar ook specificaties van onze betalingen. 

Heeft u een PGB? Dan kunt u in Mijn PGB een deel van uw gegevens hierover bekijken.

Wilt u weten welke gegevens wij nog meer van u hebben? Dan kunt u dit bij ons opvragen.

De gegevens die u bijvoorbeeld bij ons kunt opvragen zijn: 

 • een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • wat wij met uw gegevens doen
 • hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen
 • met welke instanties wij deze gegevens uitwisselen

Bel ons eerst

Dan kijken we of we u meteen al kunnen helpen. Neem hiervoor contact op met uw kantoor. Bent u niet tevreden over het resultaat van het gesprek? Dan kunt u uw gegevens alsnog opvragen. Dit doet u door een van de formulieren te downloaden. U kunt het formulier daarna uploaden in Mijn SVB of het formulier versturen per post. Kies het juiste formulier.

Contact

Opvragen door uploaden formulier via Mijn SVB

 1. Download het formulier Verzoek om inzage persoonsgegevens via Mijn SVB
 2. Vul het formulier in
 3. Upload het formulier via Mijn SVB bij Contact

Download Verzoek om inzage persoonsgegevens via Mijn SVB (pdf / 112,82 KB)

Opvragen door formulier sturen per post

 1. Download het formulier Verzoek om inzage persoonsgegevens per post
 2. Vul het formulier in
 3. Print het formulier
 4. Onderteken het formulier
 5. Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Zo kunnen wij uw identiteit controleren
 6. Stuur het formulier samen met de kopie identiteitsbewijs naar uw SVB-kantoor

Download Verzoek om inzage persoonsgegevens per post (pdf / 116,25 KB)

Is een kind 16 jaar of ouder dan kan de ouder of voogd niet meer de gegevens van het kind opvragen. Uw kind moet dat dan zelf doen.

Machtiging

Wilt u iemand machtigen om uw gegevens in te zien? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur deze samen met het formulier Verzoek om inzage persoonsgegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde mee. Dit kan per post of via Mijn SVB.

Heeft u al een gemachtigde? U moet voor het aanvullen of aanpassen van uw gegevens apart een machtiging opsturen. Vul hiervoor het machtigingsformulier in. 

Wanneer ontvangt u een reactie

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Zijn uw persoonsgegevens niet juist of volledig? Dan kunt u een verzoek doen om ze te laten aanvullen of wijzigen. Dit doet u door een van onderstaande formulieren te downloaden. U kunt het formulier daarna uploaden in Mijn SVB of het formulier versturen per post. Kies het juiste formulier. 

Aanvullen of wijzigen door uploaden formulier via Mijn SVB 

 1. Download hieronder het formulier Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens via Mijn SVB
 2. Vul het formulier in
 3. Upload het formulier via Mijn SVB bij Contact

Per post

 1. Download hieronder het formulier Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens via Mijn SVB
 2. Vul het formulier in
 3. Print het formulier
 4. Onderteken het formulier
 5. Maak een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Zo kunnen we uw identiteit controleren
 6. Stuur het formulier samen met de kopie identiteitsbewijs naar uw SVB-kantoor

Machtiging

Wilt u iemand machtigen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen? Download dan hieronder het machtigingsformulier en vul het in. Stuur deze samen met het formulier Verzoek om correctie of aanvulling persoonsgegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde mee. Dit kan per post of via Mijn SVB.

Heeft u al een gemachtigde? U moet voor het aanvullen of aanpassen van uw gegevens apart een machtiging opsturen. Download hieronder het machtigingsformulier.

Wanneer ontvangt u een reactie

U krijgt binnen een maand bericht. In de brief staat of wij uw gegevens wel of niet hebben aangepast. Als we de gegevens niet hebben aangepast wordt vermeld waarom. Soms vragen wij u nog om aanvullende informatie zodat u kunt aantonen waarom de wijziging nodig is.

Als de SVB denkt dat een klant iets strafbaars heeft gedaan, kunnen we een strafrechtelijk onderzoek starten. Het doel van dit onderzoek is om bewijs te verzamelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die voor de SVB werken. Zij kunnen een proces-verbaal opstellen en naar het Openbaar Ministerie sturen. Het Openbaar Ministerie kan dan besluiten een rechtszaak te beginnen. De persoonsgegevens die de SVB in het kader van deze politietaak verzamelt en gebruikt zijn politiegegevens.

De SVB is verantwoordelijk voor de behandeling van deze politiegegevens. Dit valt onder de Wet politiegegevens (Wpg). De SVB slaat alleen politiegegevens op als dat echt noodzakelijk is. En alleen SVB-medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werk, kunnen deze politiegegevens gebruiken. Andere SVB-medewerkers kunnen deze gegevens niet zien.

Bent u in contact geweest met een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de SVB? Dan heeft de SVB gegevens van u opgeslagen. U mag uw politiegegevens bekijken en laten veranderen als deze niet kloppen. U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Wilt u de gegevens die de SVB over u heeft opgeslagen bekijken, verbeteren of verwijderen? Stuur dan een brief naar de SVB.

Zet het volgende in uw brief:

 • welke politiegegevens u wilt bekijken of veranderen 
 • over welke periode het gaat 
 • uw naam en voorletters 
 • uw adres en telefoonnummer 
 • uw burgerservicenummer 
 • de datum 
 • uw handtekening
Stuur uw brief naar:
 
Sociale Verzekeringsbank 
Afdeling Preventie & Handhaving 
o.v.v. inzageverzoek 
Postbus 1100 
1180 BH Amstelveen
 
Stuur altijd een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) mee. Zorg ervoor dat uw burgerservicenummer, uw naam en de einddatum van uw identiteitsbewijs goed leesbaar zijn.
 
U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. We zorgen dat uw verzoek binnen zes weken behandeld is. Als dat niet lukt, ontvangt u daarvan bericht.

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. Bijvoorbeeld als door bijzondere omstandigheden uw belang groter is dan de uitvoering van onze taak.

U kunt ons ook vragen bepaalde gegevens niet meer te gebruiken of om gegevens te wissen omdat ze onjuist, onrechtmatig of niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). Bij Vraag of opmerking over privacy en gegevensbescherming leest u hoe u dit doet.

Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Of heeft u vragen over uw privacy rechten, de privacy statement of over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

Brief

Stuur een brief naar:

Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

E-mailformulier

Neem contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het e-mailformulier.

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms hebben we langer nodig en wordt de reactietermijn met nog een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Bent u niet tevreden over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan kunt u een klacht indienen. Wij doen dan ons uiterste best uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Bel ons eerst

Heeft u een klacht? Bel ons. Dan kijken we samen of we de klacht direct kunnen oplossen. Kunnen we u niet meteen helpen of bent u niet tevreden met het resultaat? Neem contact met ons op. Dan zoeken we verder naar een andere oplossing.

Stuur een brief of vul het klachtenformulier in

U kunt uw klacht aan ons doorgeven met het klachtenformulier. Vul hiervoor het digitale klachtenformulier in. 

Schrijft u liever een brief? Dat kan ook. Zodra wij uw brief hebben ontvangen nemen we persoonlijk contact met u op. Stuur uw brief naar: 

Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

Autoriteit Persoonsgegevens

Hebben wij uw klacht niet goed afgehandeld? Dan kunt u daarover uw klacht sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Als persoonsgegevens kwijt zijn of de kans bestaat dat ze niet volgens de wet zijn verwerkt dan noemen we dat een datalek. Bijvoorbeeld als een USB-stick of laptop met persoonsgegevens gestolen is. Of als een hacker in ons systeem inbreekt en bij de persoonsgegevens komt. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een datalek ontdekt? Neem contact met ons op.

Ook deze website is beveiligd. We gebruiken cookies voor het maken van webstatistieken over onze website. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Daarmee herkennen wij uw computer bij een volgend bezoek aan de website. 

Cookies bevatten een (uniek) nummer maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te herkennen. 

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen. Dit heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze website.

Hieronder vindt u ons privacystatement. Dit is een pdf met de informatie die u hierboven heeft gelezen. Bijvoorbeeld welke gegevens wij van u als klant verwerken. En uitleg waarvoor we deze gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot uw gegevens en met wie we uw gegevens delen.