Hellen van Dongen nieuw lid Raad van Bestuur

Hellen van Dongen treedt per 1 oktober toe tot de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat heeft minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten eerder vanmiddag gemeld in de ministerraad. 

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ik ben blij dat Hellen onze organisatie komt versterken. Met haar kennis, ruime bestuurlijke ervaring en oog voor grote maatschappelijke uitdagingen, verwacht ik dat ze een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het realiseren van onze strategische doelstellingen. Daarnaast ken ik haar, ook vanuit haar vorige rol als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als een fijne en betrokken collega.” 

Hellen van Dongen: “Ik ben er trots op de stap naar de SVB te zetten en bij te kunnen dragen aan de bestaanszekerheid van miljoenen burgers. Wat me aanspreekt is dat de SVB midden in de samenleving staat en werkt vanuit eenvoud. De komende jaren hoop ik bij te dragen aan een dienstenaanbod dat aansluit bij de veranderende behoeften, aan ongecompliceerde oplossingen en de versnelling naar 1 overheid.” 

Over Hellen van Dongen

Van Dongen is sinds november 2019 directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid en directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook was zij directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken en vervulde zij eerder diverse managementfuncties bij hetzelfde ministerie. Hellen van Dongen studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.