Van handhaving naar preventie: SVB organiseert voorlichtingen op Curaçao

Bij de uitvoering van sociale verzekeringen, reikt de dienstverlening van de SVB tot ver over onze landsgrenzen. We betalen maandelijks een ouderdomspensioen uit aan meer dan 3,5 miljoen AOW-gerechtigden. Een van de landen waar het aantal AOW-gerechtigden de afgelopen jaren hard is gegroeid, is Curaçao. Er wonen zo'n 6.000 AOW-gerechtigden op het eiland. Het is belangrijk dat zij weten en krijgen waar ze recht op hebben. Daarom organiseert de SVB dit jaar preventieve voorlichtingen op Curaçao.

De juiste informatie

Om de hoogte van het AOW-bedrag te kunnen bepalen, is het van belang dat we bij iedere aanvraag beschikken over de juiste informatie. Op basis van de leefvorm (alleenstaand of samenwonend/gehuwd) kan de hoogte van het ouderdomspensioen vastgesteld worden. De afdeling Preventie en Handhaving van de SVB legt, in samenwerking met het lokale zusterorgaan SVB Curaçao, risicogerichte huisbezoeken af om de leefsituatie van AOW-gerechtigden te onderzoeken. Uit deze huisbezoeken is gebleken dat het aantal verkeerde vaststellingen hoog ligt en bovendien niet afneemt. 

Cultuurverschillen

“Op Curaçao is het onderdeel van de cultuur dat je sneller familie in huis neemt. We zien dat deze manier van leven zorgt voor problematiek, omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het AOW-bedrag”, vertelt Hilbert Elskamp, beleidsmedewerker en projectleider bij de afdeling Preventie en Handhaving Internationaal. Mede door complexe Nederlandse wet- en regelgeving, begrijpen veel AOW-gerechtigden op Curaçao onvoldoende welke voorwaarden, rechten en plichten verbonden zijn aan een AOW-uitkering. Daarnaast vinden ze het lastig om te voldoen aan de administratieve bewijslast. Dit leidt tot onbedoelde fouten, waardoor het risico op boetes en terugvorderingen onnodig wordt verhoogd. 

Voorlichting

De SVB wil meer inzetten op het voorkomen van fouten. In maart 2024 zal de SVB daarom enkele unieke voorlichtingssessies gaan organiseren op Curaçao – in het Papiaments. SVB-medewerkers zullen op een laagdrempelige manier de Nederlandse wet- en regelgeving uitleggen en belangrijke informatie over rechten en plichten delen. Daarnaast kunnen aanwezigen vragen stellen en ondersteund worden bij praktische zaken, zoals het invullen van formulieren. Deze voorlichtingen zijn onderdeel van een pilot, die ook past in een bredere ontwikkeling die in gang is gezet om meer te investeren in preventie. De SVB werkt hiervoor nauw samen met het zusterorgaan op Curaçao en de Nederlandse vertegenwoordiging.

Toekomstige pensionado’s

Speciale aandacht is er ook voor toekomstige AOW-gerechtigden. Hilbert: “Er zijn veel mensen die een aantal jaar AOW hebben opgebouwd, maar niet weten dat ze daarmee ook recht hebben op een Nederlands ouderdomspensioen. We besteden daarom ook aandacht aan het informeren van deze groep. Onder andere door inzet van informatiefolders en media. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het zusterorgaan SVB Curaçao, die heeft gezorgd voor vertaling van alle benodigde informatie. Zodat ook deze groep weet waar ze recht op hebben en waar ze terecht kunnen met vragen.”