Rapport bevestigt belang preventieve aanpak SVB

Mensen die een uitkering of toeslag ontvangen maken soms onbedoeld fouten waardoor ze het risico lopen op boetes en terugvorderingen. Beleidsmakers en uitvoeringsinstanties zetten zich in om vergissingen te voorkomen, maar kunnen meer doen om hen hiervoor te behoeden.

Dit blijkt uit het eindadvies ‘Preventie – Een kwestie van doen!’ dat eerder vandaag werd overhandigd aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Het advies is opgesteld door een onafhankelijk team van beleidsmakers, uitvoerders en ervaringsdeskundigen onder leiding van prof. dr. Menno Fenger, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De onderzoekers roepen publieke dienstverleners op verder in te zetten op preventie. Er zijn namelijk nog te veel mensen die onvoldoende weten wat hun rechten en plichten zijn en daardoor onbedoeld vergissingen maken. Publieke dienstverleners kunnen nog meer doen om mensen te helpen dergelijke fouten te voorkomen. Dat kan onder andere door beter in contact te staan met burgers, meer begrip te hebben voor het verhaal achter de vergissing en alert te zijn op veranderende situaties. Daarnaast moeten publieke dienstverleners onderling meer kennis en ervaring uitwisselen, bijvoorbeeld door middel van leerdialogen. Tot slot moet preventie volgens het onderzoeksteam doorsijpelen in de hele organisatie.

Goede preventie begint bij eenvoudige wet- en regelgeving

Als SVB bevestigen we het belang van een preventieve aanpak. Daarom investeren we in het vereenvoudigen van wet- en regelgeving en in het burgervriendelijker maken van ons beleid. Zo zorgen we ervoor dat burgers niet in de knel komen door complexe regelgeving, dat zij voldoende begrijpen wat hun rechten en plichten zijn en dat er meer rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situatie. En mocht een burger toch onbedoeld een fout maken, dan houden we meer rekening met iemands persoonlijke situatie.
 
Enkele belangrijke maatregelen die we in het kader hiervan hebben genomen zijn:
 
  • Vereenvoudigingsvoorstellen: De SVB zet zich de laatste jaren in voor een fundamentele vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Met deze vereenvoudigingsvoorstellen voorkomen we dat burgers knelpunten ervaren bij het gebruik van onze regelingen. Hierdoor verkleint de kans op onbedoelde fouten.
  • Bestuursrecht op Maat: Als onderdeel van dit project maken we onze beleidsregels eenvoudiger en burgervriendelijker waardoor meer burgers onder de regels vallen.  
  • Verbeterde voorlichting: We informeren burgers via verschillende middelen en kanalen zo goed mogelijk over hun rechten en plichten, zowel bij de aanvang als gedurende de uitkering. Dit doen we in heldere en eenvoudige taal. 
Willem Zandbergen, directeur Strategie, Recht en Beleid: ‘Het is terecht dat het belang van preventie wordt benadrukt in het eindadvies. En goede preventie begint bij eenvoudige wet- en regelgeving, waarbij burgers weten waar zij recht op hebben. Een goed voorbeeld hiervan zijn de AOW-leefvormenregels. Mede op ons initiatief wordt er momenteel door de wetgever gekeken naar een aanzienlijke vereenvoudiging van de huidige leefvormen, die bepalen hoe hoog de AOW-uitkering is, zodat deze beter aansluiten bij de verwachtingen van burgers en het voor AOW-gerechtigden makkelijker is om aan de voorwaarden te voldoen.’
 
Lees het volledige rapport

Meer informatie voor journalisten

Voor persvragen kunt u terecht bij onze woordvoerders.