Diana Starmans herbenoemd als lid Raad van Bestuur SVB

Diana Starmans is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De afgelopen jaren heeft Starmans zich zichtbaar ingezet voor medewerkers en burgers van de SVB en is ze in staat gebleken om in dialoog met de politiek tot verdere vereenvoudiging te komen van onze regelingen. Deze ingezette lijn vanuit de meerjarenkoers van de SVB zal de komende jaren verder worden voortgezet vanuit de persoonlijke betrokkenheid van Starmans.

Starmans: ‘Met veel plezier heb ik me de afgelopen jaren hard gemaakt om wet- en regelgeving voor burgers en uitvoering eenvoudiger te maken. We hebben het socialezekerheidsstelsel namelijk zo ingewikkeld gemaakt, dat mensen niet altijd meer begrijpen waar ze recht op hebben, waardoor financiële onzekerheid ontstaat. Ook voor ons brengt de onnodige complexiteit van het stelsel problemen met zich mee. De afgelopen jaren is er veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Ik ben blij dat ik me samen met collega’s, beleid en politiek in kan blijven zetten voor een toekomstbestendige dienstverlening.’

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, heeft alle vertrouwen in Starmans. ‘Diana is een mensgerichte bestuurder die het goede wil doen voor de burgers die gebruikmaken van onze diensten. Met haar aanblijven kan de SVB doorgaan op de ingezette koers. En dat is belangrijk, want miljoenen Nederlanders zijn voor een groot deel van hun inkomen afhankelijk van de SVB. Ze heeft de afgelopen jaren een duidelijke boegbeeldrol vervult, niet alleen voor de SVB, maar ook voor andere publieke dienstverleners. De Staat van de Uitvoering is daar een mooi voorbeeld van. Ik kijk ernaar uit om onze prettige samenwerking de komende tijd voort te zetten.’

Starmans werkte eerder als gemeentesecretaris bij de gemeente Groningen. Van 2008 tot en met 2018 vervulde ze diverse functies bij de gemeente Amsterdam. Daarvoor werkte ze bij de gemeenten Capelle aan den IJssel en Schiedam.