SVB start pilot om ouderen met recht op aanvullend inkomen te geven waar ze recht op hebben

Veel financieel kwetsbare ouderen in Nederland weten vaak niet dat zij recht hebben op een aanvullende inkomensvoorziening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat proactief ouderen benaderen om te zorgen dat zij krijgen waar ze recht op hebben. Voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) doet de SVB dit al, maar nu gaat de SVB dit ook voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) doen. Samen met het UWV start de SVB een pilot om ouderen die aanspraak kunnen maken op een aanvulling op hun AOW te identificeren en proactief te benaderen.

Hardnekkig probleem

De SVB zet zich al jaren in om het gebruik van de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen (AIO) onder financieel kwetsbare ouderen te vergroten. De AIO is een regeling die als doel heeft om het inkomen van burgers met een AOW aan te vullen tot het bestaansminimum. Ondanks gerichte voorlichting en andere inspanningen ziet de SVB nieuwe kansen om het niet-gebruik van de AIO verder tegen te gaan.

Daarom pleit de SVB al geruime tijd voor de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met het UWV om zodoende zicht te krijgen op burgers die in aanmerking komen voor een AIO. Dit pleidooi wordt ook gedeeld in het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman dat eerder vanochtend is verschenen. Eén van de aanbevelingen die de Ombudsman doet aan landelijke uitvoeringsorganisaties is om alle beschikbare data te benutten en gegevens onderling uit te wisselen. Deze aanbeveling sluit aan bij een eerdere oproep van de Algemene Rekenkamer aan beleidsmakers om te kijken hoe de belemmeringen voor een doeltreffender aanpak bij de aanvullende regelingen weg kunnen worden genomen, bijvoorbeeld door het koppelen van gegevens. Hiermee zou een grote stap gezet kunnen worden om de financiële positie van ouderen te versterken.

Het combineren van gegevens

Eerder deze maand heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke regeling gepubliceerd. Hiermee is de weg vrij om te starten met de pilot. Omdat de SVB het belangrijk vindt dat burgers zekerheid hebben dat met hun gegevens veilig wordt omgegaan, is ook de Autoriteit Persoonsgegevens om een advies gevraagd. 

Als onderdeel van het project zal door middel van zogenaamde Multi Party Computation, een innovatieve techniek waarmee data versleuteld worden, de gegevens van de SVB en het UWV worden gecombineerd. De SVB levert hierbij het burgerservicenummer van de AOW-gerechtigden en hun partner en krijgt vervolgens alleen te horen welke personen beneden de bijstandsnorm zitten. De SVB ziet niet het daadwerkelijke inkomen en het UWV ziet niet de samenstelling van het huishouden. Noch de SVB noch de UWV krijgen meer te weten over de desbetreffende persoon dan dat ze al weten. Op basis van de resultaten zullen 1000 potentiële AIO-gerechtigden geselecteerd en vervolgens benaderd worden door de SVB.

Naar verwachting wordt het project in het voorjaar van 2023 afgerond en geëvalueerd. De uitkomsten zullen worden gebruikt om de vervolgstappen te bepalen.

Meer weten over de pilot? Neem dan contact op met SVB-woordvoering door te mailen naar pers@svb.nl