Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg nu automatisch toegekend

De voorwaarden voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag zijn versoepeld. Ouders van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen, ontvangen automatisch de dubbele kinderbijslag. Daarnaast kan de dubbele kinderbijslag voortaan met terugwerkende kracht (tot een half jaar) toegekend worden aan alle ouders die hier recht op hebben. 

Ouders met kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt ouders daarbij. 

Automatische toekenning

Om de dubbele kinderbijslag aan te vragen, moesten ouders in het verleden een aanvraag doen bij de SVB. Het vervolg van het aanvraagproces doorliepen zij vervolgens bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit proces werd door veel ouders als belastend en tijdrovend ervaren. Door de wetswijziging ontvangen ouders van kinderen die per 1 juli 2024 een Wlz-indicatie krijgen de dubbele kinderbijslag automatisch. 

Terugwerkende kracht

Ook maakt de wetswijziging het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met het feit dat het aanvragen van dubbele kinderbijslag niet het eerste is waar ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte aan denken. En wordt beperkt dat zij geld mislopen. 

Knelpunt opgelost

 
De SVB heeft zich de afgelopen jaren ingezet om dit knelpunt, samen met het CIZ en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op te lossen. De SVB nam dit knelpunt onder meer op in de Knelpuntenbrief van 2021.