Communicatie tussen SVB en Turks zusterorgaan SGK gedigitaliseerd

Alle communicatie tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en haar Turkse zusterorgaan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vindt voortaan digitaal plaats. Dit is de uitkomst van een overeenkomst die deze week door beide dienstverleners is ondertekend. Beide organisaties wisselen per jaar ongeveer 10.000 documenten uit. Hiermee wordt het berichtenverkeer betrouwbaarder en sneller. Burgers die een uitkering van de SVB ontvangen, kunnen daardoor sneller en beter worden geholpen.

De SVB draagt bij aan bestaanszekerheid van miljoenen mensen, ook over de grens. Het internationale aspect van onze dienstverlening is in de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Daarom streeft SVB naar een vereenvoudiging van haar diensten en processen, zoals bijvoorbeeld in Turkije, waar ruim 20.000 AOW-gerechtigden wonen. De SVB werkt nauw samen met zusterorgaan SGK, de Turkse uitvoerder van sociale zekerheid, om deze groep te bedienen. 

Digitalisering poststukken

De nieuwe overeenkomst, ondertekend tijdens een werkbezoek van de SVB aan Turkije door Simon Sibma (voorzitter Raad van Bestuur SVB), betekent dat alle communicatie tussen de SVB en SGK vanaf uiterlijk 1 augustus 2024 digitaal verloopt. Het gaat hierbij om ongeveer 10.000 poststukken per jaar. Met deze digitalisering gaat de communicatie tussen beide instanties sneller en gaat er geen post meer verloren. Hierdoor kunnen dossiers sneller afgehandeld worden en wordt het berichtenverkeer zowel sneller als betrouwbaarder. 
 
Nederland is, na Duitsland, het tweede land waarmee Turkije deze afspraak maakt.

Vereenvoudiging

De overeenkomst met Turkije past in de bredere missie van de SVB om haar internationale dienstverlening proactiever en persoonlijker te maken, zowel binnen als buiten Nederland. Vooral in het buitenland, waar ongeveer 330.000 AOW-gerechtigden wonen, zoekt de SVB voortdurend naar manieren om haar administratieve processen te vereenvoudigen en waar mogelijk te digitaliseren. 
 
Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur SVB: ‘De SVB heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat burgers snel krijgen waar zij recht op hebben. Makkelijk, eenvoudig en betrouwbaar. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in het verder verbeteren van onze dienstverlening aan AOW-gerechtigden en het versterken van de samenwerking met partnerorganisaties. Ik ben ontzettend blij met dit resultaat en hoop dat dit de opmaat vormt naar meer afspraken met Turkije over het digitaal uitwisselen van gegevens, bijvoorbeeld over het in leven zijn van AOW-gerechtigden.’ 

Fototentoonstelling ‘Turkse pioniers’

Het werkbezoek van de SVB stond ook in het teken van 60 jaar arbeidsmigratie tussen Turkije en Nederland. Dit jaar is het precies 60 jaar geleden dat beide landen een verdrag sloten om het arbeidstekort in Nederland op te lossen. Ter viering hiervan opende de SVB de fototentoonstelling ‘Turkse pioniers’, waarin de levens van deze eerste Turkse migranten in Nederland prachtig in beeld worden gebracht. De tentoonstelling reist de komende maanden door Turkije en zal te zien zijn in verschillende steden, waaronder Istanbul, Bursa en Ankara.