Register Persoonsgegevens

Wij voeren verschillende regelingen uit zoals de AOW, de kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres en telefoonnummer
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • gegevens van de werkgever, bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek 
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Gegevens bewaren

We houden ons aan de Archiefwet. Daarin staat dat we onze documenten goed moeten bewaren en makkelijk moeten kunnen terugvinden. Dat geldt voor zowel documenten in het papieren als in het elektronische dossier. We houden een lijst bij waarin staat welke documenten wij bewaren en na welke periode ze vernietigd moeten worden. 

We bewaren documenten bijvoorbeeld nog 7 jaar nadat een uitkering of pensioen is geëindigd. Dit doen we omdat we in deze periode volgens de wet nog geld kunnen terugvorderen of sancties toepassen als blijkt dat iemand teveel geld heeft ontvangen. Of voor het geval dat iemand nog aanspraak kan maken op een regeling.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw (persoons)gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze FG.

Bekijk het register

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn.

Kies een regeling of categorie en bekijk welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. En van welke categorie personen gegevens worden verwerkt en aan wie de gegevens worden doorgegeven.

Het register wordt de komende periode nog uitgebreid.