Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Basisadministratie Volksverzekeringen

Doel

Ontvangst van gegevens van diverse (externe) bronnen, verwerking van deze gegevens voor het vaststellen van de verzekeringspositie van de 4 volksverzekeringen van elke ingezetene en niet-ingezetene. Daarnaast geven van producten en gegevens aan burgers en ketenpartners.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • nummer zusterorganisatie
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geboorteland
 • geboorteplaats
 • datum overlijden
 • plaats overlijden
 • nationaliteit

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • het CAK
 • Pensioenregister
 • Belastingdienst
 • UWV