Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Doel

Wij verwerken de declaraties van een budgethouder zodat een zorgverlener rechtmatig kan worden betaald. Voor de PGB Zvw (Zorgverzekeringswet) verwerken wij de declaraties van een budgethouder. Zodat deze ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar ter beoordeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • zorgwet
 • zorgfuncties
 • te betalen bedrag

Betrokkenen

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • budgetverstrekkers

Doel

We zorgen voor het opnemen en analyseren van klachten. En zoeken met de klager naar een oplossing. Als een klant een bezwaar heeft dan behandelen we deze volgens de betreffende wet, afspraken en de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Bij vragen beantwoorden we deze.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • gegevens over de klacht, bezwaar of vraag

Betrokkenen

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • zorgverleners

Doel

Innen van de tegoeden die wij bij onze schuldenaren hebben.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • declaraties
 • saldo van de schuld

Betrokkenen

 • budgethouders  
 • zorgverleners

Ontvangers

 • incassobureaus

Ontvangers

Om de budgethouder te ondersteunen bij arbeidsconflicten hebben wij voor alle budethouders een collectieve rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Voor het vergoeden van schade die is veroorzaakt tijdens de werkzaamheden zijn er 2 regelingen: 

 1. schade budgethouder
  Voor schade aan de eigendommen van de budgethouder is er de regeling zaakschade
 2. schade zorgverlener of derde
  Voor schade van de zorgverlener of een derde hebben wij een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor budgethouders afgesloten. Het gaat daarbij om schade waarvoor de budgethouder als werkgever of opdrachtgever aansprakelijk is

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • zorgwet, zorgfunctie
 • gegevens verzekering
 • arbeidsrelatie (zorgverlener)

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners
 • derden (met schade)

Ontvangers

 • verzekeraars

Doel

Afdragen van premies en belastingen aan de Belastingdienst door de budgethouder. Leveren van salarisstroken voor de zorgverlener.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • loonheffingsnummer
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • budgetverstrekkers
 • zorgverleners
 • Belastingdienst

Doel

Wij ontvangen een toekenningsbeschikking van een budgetverstrekker. De toekenningsbeschikking is een beslisisng dat het PGB, met specificaties beschrijft, dat een budgetverstrekker toekent aan een budgethouder.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geslacht
 • budgetten
 • zorgwet
 • zorgfuncties

Betrokkenen

 • budgethouders

Doel

Voldoen van declaraties en afrekenen met verstrekkers.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • bedragen declaraties
 • specificaties
 • gegevens loonstrook

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgetverstrekkers
 • banken

Doel

Wij dienen declaraties Zvw (Zorgverzekeringswet) bij de verzekeraar van de verzekerde in. En wij voorkomen dat de declaratie bij de verkeerde verzekeraar wordt ingediend.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • zorgverzekeraar

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • VECOZO

Doel

Dit is een overzicht van alle zorgovereenkomsten die eindigen in het huidige kalenderjaar. De zorgkantoren kunnen met dit overzicht de persoonsgebonden budgetten van deze budgethouders afsluiten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • zorgwet
 • einddatum zorgovereenkomst

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgkantoren

Doel

Gemeenten worden geïnformeerd over de budgetafsluitingen. Zodat ze kunnen volgen en controleren of er uit afgesloten Wmo/Jeugdwet (Wet maatschappelijke ondersteuning) budgetten wordt gedeclareerd.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • zorgwet
 • ingangsdatum zorgovereenkomst
 • einddatum zorgovereenkomst
 • bestedingen
 • ziekengeld (zorgverlener)

Betrokkenen

 • budgethouders

Ontvangers

 • gemeenten

Doel

Dit overzicht zorgt ervoor dat zorgkantoren de overeengekomen uurlonen (in de Wlz zorgovereenkomsten) tussen de budgethouders en de zorgverleners kan volgen en controleren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • zorgwet
 • ingangsdatum en einddatum uurloonregel
 • actief uurloon
 • einddatum zorgovereenkomst
 • uren per week
 • maandloon
 • uurloon
 • maximum uurloon

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgkantoren

Doel

Verstrekkers worden in staat gesteld de verantwoordelijke voor het budgetbeheer te controleren. Ook kunnen zij mogelijke fraude opsporen en/of de verantwoordelijke aanspreken op juist budgetbeheer.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • budgethouders

Ontvangers

 • budgetverstrekkers

Doel

Dit overzicht zorgt ervoor dat gemeenten de overeengekomen uurlonen (in de Wmo/Jeugdwet zorgovereenkomsten) tussen de budgethouders en de zorgverleners kunnen volgen en controleren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • zorgwet
 • ingangsdatum en einddatum uurloonregel
 • actief uurloon
 • einddatum zorgovereenkomst
 • uren per week
 • maandloon
 • uurloon
 • maximum uurloon

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • gemeenten

Doel

Zorgverzekeraars beoordelen met deze verzamelstaat of declaraties PGB-Zvw betaald mogen worden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • AGB-code zorgverlener
 • naam, adres, woonplaats zorgverlener

Betrokkenen

 • verzekerden
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgverzekeraars

Doel

Zorgkantoren  worden geïnformeerd over de budgetafsluitingen. Zodat ze kunnen volgen en controleren of er uit afgesloten Wlz-budgetten wordt gedeclareerd.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • zorgwet
 • ingangsdatum zorgovereenkomst
 • einddatum zorgovereenkomst
 • bestedingen
 • ziekengeld (zorgverlener)

Betrokkenen

 • budgethouders

Ontvangers

 • zorgkantoren

Doel

Met dit overzicht kunnen zorgkantoren de uitnutting van de Wlz-persoonsgebonden budgetten volgen en controleren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • budgetgegevens
 • zorgwet
 • datum ingang en einde budget
 • bestedingen
 • saldo
 • bedrag Vrij Besteedbaar Bedrag
 • salarisadministratie of Trekkingsrecht
 • saldo declaraties

Betrokkenen

 • budgethouders

Ontvangers

 • zorgkantoren

Doel

Met dit overzicht kunnen gemeenten de uitnutting van de persoonsgebonden budgetten uit de Wmo en de Jeugdwet volgen en controleren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • budgetgegevens
 • zorgwet
 • datum ingang en einde budget
 • bestedingen
 • saldo
 • bedrag Vrij Besteedbaar Bedrag
 • salarisadministratie of Trekkingsrecht
 • saldo declaraties

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • gemeenten

Doel

Dit is een overzicht van alle zorgovereenkomsten die in het huidige kalenderjaar eindigen. Daarmee kunnen gemeenten de persoonsgebonden budgetten van deze budgethouders afsluiten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • zorgwet
 • einddatum zorgovereenkomst

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • gemeenten

Doel

Uitvoering Trekkingsrecht. De uitbetaalde bedragen aan derden/de zorgverleners worden met dit bericht doorgestuurd aan de Belastingdienst. Deze informatie gebruikt de Belastingdienst bij het beoordelen van de aangifte inkomstenbelasting van zorgverleners.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • KVK-nummer zorgverlener

Betrokkenen

 • budgethouder
 • zorgverleners

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Afdragen van premies en belastingen aan de Belastingdienst door de budgethouder. Leveren van salarisstroken voor de zorgverlener.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • loonheffingsnummer
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • budgetverstrekkers
 • (wettelijke) vertegenwoordigers

Doel

Wij ondersteunen de budgethouder bij de werkgeverstaken en verwerken voor de budgethouder ziek- en betermeldingen van zorgverleners. Als het nodig is, wordt de zorgverlener begeleid en wordt het loon van de zieke zorgverlener vergoed. Wij regelen ook een zwangerschapsmelding (inclusief verlofregeling).

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • verpleegadres

Betrokkenen

 • budgethouders
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • budgetverstrekkers
 • zorgverleners
 • UWV

Doel

Wij ondersteunen de budgethouder bij de werkgeverstaken en verwerken voor de budgethouder ziek- en betermeldingen van zorgverleners. Als het nodig is, wordt de zorgverlener begeleid en wordt het loon van de zieke zorgverlener vergoed. Wij regelen ook een zwangerschapsmelding (inclusief verlofregeling).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • relatie met overledene
 • naam contactpersonen

Betrokkenen

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • nabestaanden
 • zorgverleners
 • budgetverstrekkers

Ontvangers

 • budgethouders
 • budgetverstrekkers
 • (wettelijke) vertegenwoordigers

Doel

Verwerken van wijzigingen van zorgovereenkomsten tussen de budgethouder en de zorgverlener. Zodat de budgethouder de zorg die vanuit het PGB wordt ingekocht kan declareren. En dat de zorgverlener vanuit het PGB rechtmatig betaald kan worden voor de zorg die is geleverd.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • telefoonnummer
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, adres, woonplaats zorgverlener
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening

Betrokkenen

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • budgetverstrekkers
 • zorgverleners

Doel

Registratie van de zorgovereenkomst tussen de budgethouder en de zorgverlener. Zodat de budgethouder de zorg die vanuit het PGB wordt ingekocht kan declareren. En de zorgverlener vanuit het PGB rechtmatig betaald kan worden voor de zorg die is geleverd.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • naam, adres, woonplaats zorgverlener
 • intern klantnummer
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • zorgverleners

Ontvangers

 • budgethouders
 • (wettelijke) vertegenwoordigers
 • zorgverleners
 • Belastingdienst