Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Asbestregeling

Doel

Het verwerken van gegevens voor een aanvraag voorschot Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS).

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens over gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffer
 • gemachtigden
 • nabestaande
 • begunstigde
 • werkgever slachtoffer

Ontvangers

 • Instituut Asbestslachtoffers

Doel

Bepalen van de juiste en tijdige verstrekking van de uitkering. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn. De gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens over gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • begunstigden
 • werkgever slachtoffer

Doel

Betaling van Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam
 • beslissing
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • begunstigden

Ontvangers

 • Instituut Asbestslachtoffers

Doel

Behandelen van klachten, bezwaar, beroep over de uitvoering van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • begunstigden

Ontvangers

 • Instituut Asbestslachtoffers

Doel

Uitwisselen van gegevens met het Instituut Asbestslachtoffers voor het behandelen van de aanvraag en de betaling van het voorschot Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • ziekte
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • beslissing

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • begunstigden

Ontvangers

 • Instituut Asbestslachtoffers

Doel

Behandelen van klachten, geven van informatie bij bezwaar en beroep voor de beslissing TAS (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014) en TNS (Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens over gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffers

Doel

Uitwisselen van gegevens voor procesadvies. Of voor verhaal aan een advocaat van het voorschot TAS (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014) bij een negatief resultaat van de bemiddeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • begunstigden
 • werkgever slachtoffer

Ontvangers

 • advocaten

Doel

Terugvorderen van de TAS (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014) en de TNS (Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • geboortedatum
 • datum overlijden
 • ziekte
 • naam partner
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • advies Instituut Asbestslachtoffers
 • beslissing
 • notitie (toelichting)
 • werkgever
 • gegevens gezondheid

Betrokkenen

 • slachtoffers
 • werkgever slachtoffer

Ontvangers

 • Instituut Asbestslachtoffers
 • werkgever slachtoffer
 • verzekeraars