Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR)

Doel

Beoordelen en behandelen van aanvragen AOR.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekeningnummer
 • aard en oorzaken oorlogsletsel en de oorlogsomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • opname in Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen van getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartner, geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen volgens de AOW
 • nabestaande huwelijkspartner
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • Suwi-administratie (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen

Doel

Zorgen dat de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoording af kan leggen aan het ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De verantwoording gaat over financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn.  De opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld het samenstellen van rapportages voor verbetering van kwaliteit van de processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum of leeftijd
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • financiële gegevens (uitbetaling, rekeningnummers)
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartner, geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen voor de AOW
 • nabestaande huwelijkspartner
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • wetenschappelijk onderzoekers

Doel

Stoppen van AOR-pensioen en AOR-voorzieningen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekeningnummer
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartner, geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen voor de AOW
 • nabestaande huwelijkspartner
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • Suwi-administratie (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), polisadministratie
 • Stichting JMW
 • Stichting Pelita (via St. Arq)
 • Stichting 1940-1945 (via St. Arq)
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • het CAK

Doel

Beslag is op de AOR niet mogelijk.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over schulden
 • gegevens over soort en hoogte uitkering, vergoeding
 • gegevens over andere beslagen
 • betaalgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartner geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen voor de AOW
 • nabestaande huwelijkspartner
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • beslagleggers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • curators
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • rechtbanken

Doel

Uitvoeren van betalingen voor de AOR.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag van de uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigde

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (voor het verrekenen van de premie via UWV)

Doel

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften voor van uitvoering van de AOR.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • aard en oorzaken oorlogsletsel en de oorlogsomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen van getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartner, geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen voor de AOW
 • Nabestaande huwelijkspartner
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • advocaten

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • Vestigingsregister
 • Suwi-administratie (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • advocaten
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Aanmaken en aanleveren van de loonaangifte van alle gerechtigden voor wie 1 of meer financiële transacties zijn gedaan en/of die in deze maand recht hadden op een uitkering. Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de loonbelasting 1964 Ministerie van Financiën.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • gegevens uitkering lopende maand
 • correctie gegevens voorgaande maanden en jaren

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het behandelen van klachten over van de uitvoering van de AOR.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • gurgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • aard en oorzaken oorlogsletsel en de oorlogsomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • Inkomensgegevens
 • Gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • Opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen van getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartners, geregistreerde partners, met getrouwde gelijkgestelde personen voor de AOW
 • Nabestaande huwelijkspartners
 • anderenabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • Suwi-administratie (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • Nationale ombudsman
 • ministerie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Doel

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen van de AOR.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • overlijdensdatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde / zaakwaarnemer
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • ambassades en consulaten

Doel

Vaststellen van medische beperkingen voor het vaststellen van het recht op uitkeringen en/of voorzieningen voor de Wuv (Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • aard en oorzaken oorlogsletsel en de oorlogsomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • getuigenverklaringen
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemachtigden
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgverleners
 • externe en keurende artsen
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de AOR

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde,zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • rekeningnummer
 • tenaamstelling rekening
 • aard en oorzaken oorlogsletsel en de oorlogsomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens ziektekostenverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen van getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • huwelijkspartners, geregistreerde partners, met getrouwden gelijkgestelde personen voor de AOW
 • nabestaande huwelijkspartners
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • Suwi-administratie (wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen), polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen