Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Uitkeringsregeling Backpay

Doel

Beoordelen en behandelen van aanvragen en ambtshalve zaken Backpay.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens beroep (in 1942)
 • gegevens over rechthebbenden erfenis

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • verifiërende instellingen
 • externe archieven

Doel

Raad van Bestuur van de SVB in staat stellen verantwoording af te leggen aan het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Voor de financiële- en interne controle, verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum of leeftijd
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • financiële gegevens (uitbetaling, rekeningnummers)
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen
 • beslagleggers

Doel

Bij de Backpay is beslag niet mogelijk.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over schulden
 • gegevens over soort en hoogte uitkering, vergoeding
 • gegevens over andere beslagen
 • betaalgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen
 • beslagleggers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • curators
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • rechtbanken

Doel

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van de Backpay regeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigde

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Backpay regeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens beroep (in 1942)
 • gegevens over rechthebbenden erfenis

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen
 • advocaten

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • advocaten
 • rechtbanken
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Het behandelen van klachten in het kader van de uitvoering van de Backpay-regeling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens beroep (in 1942)
 • gegevens over rechthebbenden erfenis

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • gestigigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • Nationale ombudsman
 • ministerie Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport

Doel

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen in het kader van de Backpay.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • ambassades en consulaten

Doel

Het verwerken van gegevens ten behoeve van wijziging en/of herbeoordeling in het kader van de uitvoering van de Backpay

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde / zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens beroep (in 1942)
 • gegevens over rechthebbenden erfenis

Betrokkenen

 • aanvragers
 • ambtshalve onderzochte erfgenamen
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • notarisen

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • verifiërende instellingen
 • externe archieven