Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Doel

Uitvoering van de AIO-regeling

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Doel

Zorgen dat de Raad van Bestuur van de SVB verantwoording af kan leggen aan het ministerie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • verzekerden
 • aanvragers
 • gerechtigden
 • (vermoedelijke) partners
 • (ex-)partners
 • kinderen
 • huisgenoten
 • nabestaanden
 • verzorgers

Doel

Het recht op AIO-aanvulling stopzetten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Inlichtingenbureau

Doel

Uitbetalen en uitvoeren van de AIO-aanvulling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • uitkeringsbedrag

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV

Doel

Afhandelen beroep- en bezwaarzaken (AIO)

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau
 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Gemeenten informeren voor het bestrijden van armoede.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • rekeningnummer
 • AIO-bedrag
 • ingangsdatum recht
 • einddatum recht
 • AIO-norm (soort pensioen of uitkering)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden
 • partners

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau
 • gemeenten

Doel

Bijhouden van bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • vorderingsgegevens (startdatum, einddatum, status, hoogte beginschuld, huidig saldo en totaal ontvangen bedrag)

Betrokkenen

 • gerechtigden met vorderingen

Ontvangers

 • CBS

Doel

Bijhouden van bijstandsuitkeringenstatistiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • inkomensgegevens
 • soort uitkering
 • huisvesting (soort woonsituatie)
 • ingangsdatum uitkering
 • einddatum uitkering
 • ontheffing arbeidsverplichting
 • reden stopzetten uitkering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners

Ontvangers

 • CBS

Doel

Schorsing van AOW, AIO-aanvulling en Anw-uiterking. Zodat we kunnen voorkomen dat we onterecht betalen. 

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • startdatum detentie

Betrokkenen

 • gedetineerden

Ontvangers

 • justitie

Doel

Bepalen van de hoogte van het vermogen. Dit bepaalt of iemand AIO-aanvulling kan krijgen en hoeveel.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over onroerend goed

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden

Doel

Uitwisselen van studiegegevens van personen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar die kostendeler zijn of kunnen zijn van AIO- en/of Anw-gerechtigden (Algemene nabestaandenwet).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • BSN bekend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (ontvangen)
 • studiegegevens (Brinnummer instelling, inschrijvingsvolgnummer, datum inschrijving, datum uitschrijving) (ontvangen)

Betrokkenen

 • studenten

Ontvangers

 • Ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en DUO

Doel

Bepalen van de hoogte en vaststellen recht op Anw (Algemene nabestaandenuitkering) en AIO-aanvulling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • telefoonnummer (ontvangen en verzonden)
 • datum trouwen of samenwonen met overledene (ontvangen en verzonden)
 • datum overlijden (ontvangen en verzonden)
 • gegevens arbeidsongeschiktheid nabestaande (ontvangen)
 • gegevens levensverwachting overledene (ontvangen)
 • gegevens hulpbehoevendheid nabestaande (ontvangen)
 • gegevens zorgbehoefte (ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • overledenen
 • verzorgers

Ontvangers

 • UWV

Doel

Aanleveren van gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering voor het proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Bepalen van de hoogte en vaststellen recht op AIO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • gegevens over vermogen (belastingjaar, zelfstandig, alimentatie, overige inkomsten uit werkzaamheden, fiscaal partner, saldo overschrijding van de drempelwaarde box 3, drempelbedrag box 3) (ontvangen)
 • gegevens rijwiel (kenteken, merk, type, soort, brandstof, gewicht, inrichting, bijzonderheden, toelatingsdatum, afgiftedatum-deel-1, begindatum tenaamstelling, einddatum tenaamstelling, status voertuig, datum status voertuig) (ontvangen)

Betrokkenen

 • (pensioen)gerechtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau

Doel

Bepalen van de hoogte en het vaststellen van het recht op AIO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • heffingskorting (ontvangen)

Betrokkenen

 • (pensioen)gerechtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau

Doel

Op basis van de uitwisseling wordt afgeleid of het Suwinet-berichtenverkeer (Bijstandsregelingen) naar de  SVB verstuurd moet worden voor het ophalen van aanvullende gegevens per persoon.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau

Doel

Controle rechtmatigheid uitbetaling Belastingdienst

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam (ontvangen en verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen)
 • geboortedatum (verzonden)
 • gegevens belasting (inkomen, tariefgroepen) (verzonden)
 • nummer loonbelasting (verzonden)
 • loonheffing (verzonden)
 • intern klantnummer (verzonden)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Uitbetaling inkomensafhankelijke toeslagen in het kader van de AOW, Anw en AIO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • belastbaar loon, gecorrigeerd belastbaar loon (ontvangen)
 • inkomen box 1 (ontvangen)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Correctie van te veel uitbetaalde AIO-aanvulling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau
 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Wijzigen en het opnieuw beoordelen van het recht op AIO-aanvulling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • inhoudingsgegevens
 • rechtsgegevens
 • inkomensgegevens
 • woonsituatie
 • vermogen

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Inlichtingenbureau
 • Belastingdienst
 • gemeenten