Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Sociale Verzekeringen (SV) Algemeen - processen

Doel

Controleren van de rechtmatigheid van de (aanvraag van een) uitkering, voorziening, sociale verzekeringspositie en A1-verklaring. Dit doen wij in en buiten Nederland.

Welke categorieën gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • gegevens over toegang of identificatie
 • financiële gegevens
 • inzien en/of kopieën van paspoorten of andere legitimatiebewijzen
 • gegevens van de locatie
 • gegevens over persoonlijke verzekeringen en nutsgegevens
 • vermogen en eigendom
 • werk en/of uitkeringsrechten en uitkeringsperioden
 • feiten over de verzekering voor volksverzekeringen
 • relaties
 • woon- en leefsituatie
 • gegevens over studie en onderwijs
 • vakantieperiode
 • bestuursrechtelijke sancties
 • ras of etnische afkomst
 • gezondheidsgegevens
 • strafrechtelijke gegevens

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • niet-klanten
 • medewerkers SVB
 • medewerkers ketenpartners
 • medewerkers Europese zusterorganisaties

Categorieën ontvangers

 • Europese zusterorganen
 • vertrouwensadvocaten
 • convenantpartners LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams)

Doel

Opsporen en vervolgen van strafbare feiten die te maken hebben met de Wet politiegegevens (Wpg).

Welke categorieën gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • gegevens over toegang of identificatie
 • financiële gegevens
 • inzien en/of kopieën van paspoorten of andere legitimatiebewijzen
 • gegevens van de locatie
 • gegevens over persoonlijke verzekeringen en nutsgegevens
 • vermogen en eigendom
 • werk en/of uitkeringsrechten en uitkeringsperioden
 • feiten over de verzekering voor volksverzekeringen
 • relaties
 • woon- en leefsituatie
 • gegevens over studie en onderwijs
 • vakantieperiode
 • bestuursrechtelijke sancties
 • ras of etnische afkomst
 • gezondheidsgegevens
 • strafrechtelijke gegevens

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • niet-klanten
 • medewerkers SVB
 • medewerkers Openbaar Ministerie
 • benadeelden
 • getuigen
 • verdachten

Categorieën ontvangers

 • Openbaar Ministerie

Doel

Uitvoeren van data-analyses om werkzaamheden voor handhaving zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.

Welke categorieën gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • gegevens over toegang of identificatie
 • financiële gegevens
 • inzien en/of kopieën van paspoorten of andere legitimatiebewijzen
 • gegevens van de locatie
 • gegevens over persoonlijke verzekeringen en nutsgegevens
 • vermogen en eigendom
 • werk en/of uitkeringsrechten en uitkeringsperioden
 • feiten over de verzekering voor volksverzekeringen
 • relaties
 • woon- en leefsituatie
 • gegevens over studie en onderwijs
 • vakantieperiode
 • bestuursrechtelijke sancties
 • ras of etnische afkomst
 • gezondheidsgegevens
 • strafrechtelijke gegevens

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • niet-klanten
 • medewerkers SVB

Doel

Behandelen van klachten tegen de medewerkers van de afdeling Preventie & Handhaving van de SVB.

Welke categorieën gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • contactgegevens
 • gegevens over toegang of identificatie

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • niet-klanten
 • medewerkers SVB

Doel

Samen met (keten)partners controleren van de rechtmatigheid van de (aanvraag van een) uitkering, voorziening, sociale verzekeringspositie en/of A1-verklaring. Dit doen wij in en buiten Nederland.

Welke categorieën gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) of een buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • gegevens over toegang of identificatie
 • financiële gegevens
 • inzien en/of kopieën van paspoorten of andere legitimatiebewijzen
 • gegevens van de locatie
 • gegevens over persoonlijke verzekeringen en nutsgegevens
 • vermogen en eigendom
 • werk en/of uitkeringsrechten en uitkeringsperioden
 • feiten over de verzekering voor volksverzekeringen
 • relaties
 • woon- en leefsituatie
 • gegevens over studie en onderwijs
 • vakantieperiode
 • bestuursrechtelijke sancties
 • ras of etnische afkomst
 • gezondheidsgegevens
 • strafrechtelijke gegevens

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • niet-klanten
 • medewerkers SVB
 • medewerkers ketenpartners
 • medewerkers Europese zusterorganisaties

Categorieën ontvangers

 • Europese zusterorganen
 • ketenpartners
 • convenantpartners LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams)

Doel

Het verwerken van gegevens van klantrelaties en contacten Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken voor het onderhouden van contact met deze partijen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats

Betrokkenen

 • bedrijven
 • ondernemers
 • ZZP'ers (zelfstandige zonder personeel)

Doel

Het verwerken van persoonsgegevens als onderdeel van het schriftelijk vertalen van correspondentie en van andere documenten uit het Nederlands in een andere taal en omgekeerd. Wij doen dit voor de uitvoering van wetten en regelingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) en/of buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • toegangs- of identificatiegegevens
 • financiële gegevens
 • inzien van paspoorten of andere legitimatiebewijzen
 • relaties
 • vermogen en eigendom
 • woon- en leefsituatie
 • werk- en/of uitkeringsrechten en perioden
 • gegevens over studie of onderwijs
 • gegevens over de verzekering voor volksverzekeringen
 • vakantieperiode
 • persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of veiligheidsmaatregelen die daarmee te maken hebben
 • bestuursrechtelijke sancties
 • taal waar vertaalverzoek over gaat
 • gegevens over ras of etnische afkomst
 • gegevens over religie of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • gegevens over gezondheid

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • medewerkers SVB
 • medewerkers Europese zusterorganisaties
 • medewerkers ketenpartners
 • niet-klanten

Categorieën ontvangers

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Europese zusterorganisaties
 • UWV
 • extern vertaalbureau

Doel

Het verwerken van persoonsgegevens als onderdeel van het mondeling vertalen uit het Nederlands in een andere taal en omgekeerd. Dit doen wij voor de uitvoering van wetten en regelingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN) en/of buitenlands registratienummer
 • geboortedatum en/of leeftijd
 • contactgegevens
 • toegangs- of identificatiegegevens
 • financiële gegevens
 • relaties
 • vermogen en eigendom
 • woon- en leefsituatie
 • werk- en/of uitkeringsrechten en perioden
 • gegevens over studie of onderwijs
 • gegevens over de verzekering voor volksverzekeringen
 • vakantieperiode
 • persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of veiligheidsmaatregelen die daarmee te maken hebben
 • bestuursrechtelijke sancties
 • taal waar het vertaalverzoek over gaat
 • gegevens over ras of etnische afkomst
 • gegevens over religie of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • gegevens over gezondheid

Categorieën betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden van klanten
 • medewerkers SVB
 • medewerkers Europese zusterorganisaties
 • medewerkers ketenpartners
 • niet-klanten

Categorieën ontvangers

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Europese zusterorganisaties
 • UWV
 • extern vertaalbureau

Doel

Uitvoering van wetten en regelingen zoals AOW, Algemene nabestaandenwet (Anw), kinderbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • inkomensgegevens
 • uitkeringsgegevens
 • adresgegevens
 • onderwijsgegevens
 • rijwielgegevens
 • vermogensgegevens
 • klasse arbeidsongeschiktheid
 • bedrijfsgegevens (gegevens KVK)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • kinderen