Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register (Vrijwillige) verzekering (als onderdeel van AOW en Anw)

Doel

Beoordelen en toekennen van een aanvraag voor vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • Belastingdienst (conclusie aanvrager is verplicht verzekerd)
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) verzekeringspositie en premiebaten. Andere doelen: 

 1. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover dit daarvoor nodig is
 2. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend/gehuwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • bankrekeningnummer
 • uitkeringsgegevens
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • verzekerden
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van afmeldingen voor de vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • Belastingdienst (conclusie aanvrager is verplicht verzekerd)
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Afhandelen van bezwaar- en beroepszaken.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • Belastingdienst (conclusie aanvrager is verplicht verzekerd)
 • UWV (verrekening premie via UWV)
 • rechtbanken

Doel

Verstrekken gegevens van personen en premies inzake Anw bijdrageregeling (tijdelijke regeling tot 2024, tot het moment waarop iedere deelnemer de AOW-leeftijd heeft).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • gegevens over vrijwillige Anw-premie (betaalde premie)

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Verwerken van gegevens die afkomstig zijn uit de Basisregistratie Personen van een persoon die verzekerd is of recht heeft op volksverzekeringen. Of een persoon die een relatie heeft met deze persoon en relevant is voor dat recht.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortegegevens
 • overlijdensgegevens
 • gezinsrelaties

Betrokkenen

 • verzekerden
 • gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaanden
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Informatie geven over vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)

Doel

Uitvoeren van restitutiebetalingen vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • uitkeringsbedrag

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Verwerken van de betalingen (premie) voor de vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Doorvoeren van wijzigingen op de bestaande vrijwillige verzekering.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie
 • gegevens inkomen
 • datum vertrek
 • gegevens verzekering
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer
 • uitkeringsinstantie
 • uitkerings- of registratienummer

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • UWV (verrekening premie via UWV)