Register Persoonsgegevens

Door invoering van de wet Afschaffen Schuldig Nalatig per 1 januari 2024, zal op zowel het huidige AOW/Toeslagrecht als het toekomstige AOW-recht niet langer de korting schuldig nalatig worden toegepast.

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Schuldig nalatig (als onderdeel van AOW)

Doel

Raad van Bestuur van de SVB in staat stellen verantwoording af te leggen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de financiële en interne controle, verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • bankrekeningnummer
 • gegevens uitkering
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden
 • pensioengerechtigden
 • potentiële pensioengerechtigden
 • verzekerden
 • advocaten
 • rechters

Doel

Aanlevering en verwerking van een aangeleverde bericht van personen met (voorstel) schuldige nalatigheid voor tussentijdse betaling, vermindering, vermeerdering, betaling of verrekening.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • ID Schunal verzoek in ETM (de waarde die door de SVB weer moet worden geretourneerd in antwoord op verzoek)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam partner
 • naam gemachtigde
 • (fiscale) aanslaggegevens

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • gemachtigden

Doel

Registreren en verwerken van door de Belastingdienst aangeleverde berichten voor een eerste verzoek (voorstel) bij schuldige nalatigheid, voor het leveren van een antwoordbericht met gegevens over inkomen voor de AOW van deze personen met schuldige nalatigheid. 

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • ID Schunal verzoek in ETM (de waarde die door de SVB weer moet worden geretourneerd in antwoord op verzoek)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam partner
 • naam gemachtigde
 • (fiscale) aanslaggegevens

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • gemachtigden

Doel

Voor processen bij de Belastingdienst. Terugkoppelen aan de Belastingdienst van de afgehandelde voorstellen over (personen met) schuldige nalatigheid. De Belastingdienst doet een voorstel van Schuldig. Wij beoordelen of er schuldige nalatigheid is.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • ID Schunal verzoek in ETM (de waarde die door de SVB weer moet worden geretourneerd in antwoord op verzoek)
 • indicatie schuldig/nalatig J/N
 • bedrag AOW
 • percentage opslag over bedrag AOW

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst