Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Wet langdurige zorg (Wlz)

Doel

Vaststellen of iemand verzekerd is voor de Wlz en het vastleggen hiervan (verzekeringsstatus Wlz) in systeem.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap, ouder, kind, inclusief rol)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel
 • studie- en werksituatie
 • inkomensgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • zorgverzekeraars
 • het CAK

Doel

Verwerken van gegevens om vast te stellen of bezwaar met betrekking tot Wlz terecht is ingediend en een nieuwe beslissing moet worden genomen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap, ouder, kind, inclusief rol)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel
 • studie- en werksituatie
 • inkomensgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • Pprtners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • het CAK
 • zorgverzekeraars

Doel

Vaststellen verzekeringsstatus voor indicatiestelling CIZ.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen)
 • geboortedatum (ontvangen)
 • startdatum periode verzekeringsstatus (ontvangen)
 • BSN (verzenden)
 • geboortedatum (verzenden)
 • startdatum periode verzekeringsstatus (verzenden)
 • verzekerd ja/nee (verzenden)

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • CIZ

Doel

Klanten (burgers) en ketenpartners informeren op algemene wetgeving en individuele casussen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap, ouder, kind, inclusief rol)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel
 • studie- en werksituatie
 • inkomensgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • zorgverzekeraars
 • het CAK

Doel

Het ontvangen van gegevens van niet EU/EER buitenlandse studenten voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • buitenlandse studenten uit niet EU/EER-landen

Doel

Het ontvangen van statushouders voor van BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Verwerken van gegevens om vast te stellen of iemand verzekerd is voor de Wlz. Vastleggen hiervan (verzekeringsstatus Wlz) in systeem.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap, ouder, kind, inclusief rol)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel
 • studie- en werksituatie
 • inkomensgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • kinderen

Ontvangers

 • partners
 • zaakwaarnemers (waaronder werkgevers)
 • zorgverzekeraars
 • het CAK