Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie (Tvp)

Doel

Beoordelen en behandelen van aanvragen Tvp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • tenaamstelling bankrekening
 • oorlogservaringen ouders, andere opvoerders
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • naam en geboortedatum ouders, andere opvoeders

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Aanspreekpunt Na-oorlogse Generatie (ANG)
 • psychiater, psychotherapeut
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen

Doel

Raad van Bestuur van de SVB in staat stellen verantwoording af te leggen aan VWS. Voor de financiële- en interne controle, verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum of leeftijd
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • financiële gegevens (uitbetaling, rekeningnummers)
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • beslagleggers

Doel

Bij de Tvp is beslag niet mogelijk.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over schulden
 • gegevens over soort en hoogte uitkering, vergoeding
 • gegevens over andere beslagen
 • betaalgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • beslagleggers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • curators
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • rechtbanken

Doel

Het uitwisselen van gegevens voor het uitvoeren van betalingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften in het kader van uitvoering van de Tvp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • tenaamstelling bankrekening
 • oorlogservaringen ouders, andere opvoerders
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over. iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • naam en geboortedatum ouders, andere opvoeders

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • advocaten

Ontvangers

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Aanspreekpunt Na-oorlogse Generatie (ANG)
 • psychiater, psychotherapeut
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • advocaten
 • rechtbanken
 • Centrale Raad van Bestuur

Doel

Het behandelen van klachten over de uitvoering van de Tvp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • tenaamstelling bankrekening
 • oorlogservaringen ouders, andere opvoerders
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • naam en geboortedatum ouders, andere opvoeders

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden,  zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Aanspreekpunt Na-oorlogse Generatie (ANG)
 • psychiater, psychotherapeut
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen
 • Nationale ombudsman
 • ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Doel

Terugbetaling en/of verrekening van te veel betaalde bedragen voor de Tvp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • tenaamstelling bankrekening

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Doel

Het verwerken van gegevens voor de wijziging en/of herbeoordeling van de uitvoering van de Tvp.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • tenaamstelling bankrekening
 • oorlogservaringen ouders, andere opvoerders
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • naam en geboortedatum ouders, andere opvoeders

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Aanspreekpunt Na-oorlogse Generatie (ANG)
 • psychiater, psychotherapeut
 • drukker(s) blad Aanspraak en mailingen