Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Internationale detachering

Doel

Beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Het resultaat van de beoordeling is een afwijzing of het afgeven van een aanvraag voor een verklaring 'toepasselijke wetgeving'.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (bijvoorbeeld samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk land ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens inkomen
 • gegevens werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers (werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • werkgevers (niet alle gegevens)

Doel

Bepalen van de juiste en tijdige afgifte van een beslissing op een aanvraag. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn. De gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • leefsituatie (bijvoorbeeld samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk land ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens inkomen
 • gegevens werkgever
 • verzekering
 • gegevens tijdelijke tewerkstelling

Betrokkenen

 • aanvragers (werkgevers, werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden
 • afgewezenen
 • werknemers
 • gedetacheerden
 • verzekerden (personen in loondienst en zelfstandigen)

Doel

Verwerken van gegevens om te beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Het resultaat van de beoordeling kan zijn dat de verklaring stopt of wordt ingetrokken. 

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (bijvoorbeeld samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk land ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens over inkomen
 • gegevens werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers (werkgevers, werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • UWV(voor verrekening premie via UWV)
 • werkgevers (niet alle gegevens)

Doel

Vaststellen of bezwaar over internationale detachering terecht is ingediend en een nieuwe beslissing moet worden genomen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (bijvoorbeeld samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk land ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens over inkomen
 • gegevens werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers (werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • werkgevers (niet alle gegevens)
 • rechtbanken

Doel

Aanleveren van gegevens van personen die op verzoek van buitenlandse zusterorganen voor toepasselijke wetgeving zijn opgenomen en waarvoor de wetgeving van het buitenland van het buitenland van toepassing is.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats werkgever
 • naam, adres, woonplaats werknemer
 • gegevens tijdelijke tewerkstelling

Betrokkenen

 • werkgevers
 • werknemers

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Aanleveren van gegevens van personen die op verzoek van werkgevers en/of werknemers of zelfstandigen voor toepasselijke wetgeving bij ons zijn opgenomen en waarvoor de wetgeving van Nederland van toepassing is en omgekeerd.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats werkgever
 • naam, adres, woonplaats werknemer
 • gegevens tijdelijke tewerkstelling

Betrokkenen

 • werkgevers
 • werknemers

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Buitenlandse zusterorganisaties leveren gegevens over personen die tijdelijk in Nederland werken en waarvoor de zusterorganisatie een verklaring 'toepasselijke wetgeving' heeft afgegeven. Zodat deze personen worden aangemerkt als niet-premieplicht in Nederland.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • naam werkgever
 • periode en locatie tewerkstelling (bedrijf, adres)

Betrokkenen

 • verzekerden (personen in loondienst)

Doel

Wij leveren gegevens over personen die tijdelijk in het buitenland werkzaam zijn en waarvoor wij een verklaring 'toepasselijke wetgeving' hebben afgegeven. Zodat deze personen worden aangemerkt als niet-premieplicht in het betreffende land.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • naam werkgever
 • periode en locatie tewerkstelling (bedrijf, adres)

Betrokkenen

 • verzekerden (personen in loondienst en zelfstandigen)

Doel

Bevorderen integraal overheidsoptreden voor de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en voorzieningen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • A1-verklaring (verzonden)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • aanvragers
 • gerechtigden
 • (vermoedelijke) partners
 • kinderen

Ontvangers

 • Ministerie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • Inspectie SZW
 • Belastingdienst
 • UWV
 • politie
 • Openbaar Ministerie
 • gemeenten
 • Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Doel

Vaststellen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Afgeven, stoppen of intrekken van de verklaring. En we leggen dit vast in ons systeem.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk land ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens inkomen
 • gegevens werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers (werkgevers, werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • werkgevers (niet alle gegevens)

Doel

Beoordelen of iemand onder Nederlandse wetgeving sociaal verzekerd kan blijven. Wijziging kan beëindigen (eventueel met terugwerkende kracht) met zich meebrengen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • leefsituatie (samenwonend, getrouwd)
 • woonsituatie
 • verblijfstitel (in welk ingezetene)
 • werksituatie
 • gegevens inkomen
 • gegevens werkgever

Betrokkenen

 • aanvragers (werknemers, zelfstandigen)
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • werkgevers (niet alle gegevens)