Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Regeling Bijstand Buitenland (BBL)

Doel

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Secundaire doelen: 

 1. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits als dat daarvoor noodzakelijk is
 2. De in de verwerking opgenomen gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor de kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend/gehuwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • bankrekeningnummer
 • uitkeringsgegevens
 • medische gegevens
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners
 • nabestaanden
 • gemachtigden
 • schuldeisers

Doel

Het stopzetten van de rechten voor van de uitvoering BBL

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • rechtsgegevens
 • overlijdensdatum

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners
 • nabestaanden

Ontvangers

 • partners
 • nabestaanden
 • ambassades

Doel

Het behandelen van beslagleggingen bij BBL-gerechtigden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • gegevens over schulden
 • naam, adres, woonplaats schuldeiser
 • betaalgegevens

Betrokkenen

 • schuldeisers
 • gerechtigden

Ontvangers

 • beslagleggers

Doel

Het behandelen van klachten, bezwaar, beroep over de uitvoering van de BBL.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • gemachtigden

Doel

Het verwerken van declaraties voor van de uitvoering van de BBL.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners

Doel

Het behandelen van informatieverzoeken voor de uitvoering BBL.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden

Doel

Het verwerken van gegevens van een terugvordering van de BBL.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • ambassades

Doel

Het verwerken van (gewijzigde) gegevens voor van de uitvoering van de BBL.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • inkomensgegevens
 • medische kosten
 • begrafeniskosten
 • gezinssamenstelling
 • leefsituatie
 • woonkosten
 • sollicitatiegegevens
 • ziektekostenverzekering

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners

Ontvangers

 • ambassades