Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Wet Kindgebonden budget (WKB) / Wet kinderopvangtoeslag (Wko)

Doel

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) uitkeringsverstrekking. Andere doelen: 

 1. Voor de financiële- en interne controle, verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover dit daarvoor nodig is
 2. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, gehuwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • bankrekeningnummer
 • gegevens uitkering
 • medische gegevens
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)

Betrokkenen

 • aanvragers gezinsbijslagen
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Doorgifte recht op kinderbijslag zodat Dienst Toeslagen KGB kan vaststellen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • grondslag kinderbijslag
 • behandelsoort (nationaal, buitenland waarbij Nederland aanvult, buitenland waarbij Nederland uitbetaalt)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • kinderen

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Voor internationale klanten, doorgifte van WKO-bedragen aan zusterorganen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • grondslag kinderbijslag
 • behandelsoort (nationaal, buitenland waarbij Nederland aanvult, buitenland waarbij Nederland uitbetaalt)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • kinderen

Doel

Vaststellen en herzien recht op gezinsbijslag.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, gehuwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • verzekeringsfeiten (woontijdvakken, werktijdvakken,  schuldig nalatig)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers gezinsbijslagen
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • banken

Doel

Te veel betaalde WKB en WKO terug -en invorderen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, gehuwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken, schuldig nalatig)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inhoudingen

Betrokkenen

 • aanvragers gezinsbijslagen
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Wkb / Wko.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • aanvragers gezinsbijslagen
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Voorkomen van stapeling van rechten op gezinsbijslagen in verschillende landen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend/gehuwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • beroepsgroep (dubbele kinderbijslag)
 • rechtsgegevens (vastgesteld woonadres, in- of uitwonend, vastgestelde verzekering, vastgesteld preferent land, vastgestelde ouder-kindrelatie, soort onderwijs, causaal verband woonadres, studie, beroep, beroep ouders, vastgesteld recht en hoogte buitenlands recht, fiscaal partnerschap (extra kinderbijslag), inkomen (extra kinderbijslag) en uitreisverklaring)
 • rechtsgegeven detentieverklaring
 • gegevens over aanvulling (inkomen, school, opvoeding, pleegkindvergoeding buitenlands recht)
 • gegevens over aanvulling (zorg)
 • gegevens dubbele kinderbijslag (topsportstatus, artiest, binnenvaart)
 • rechtsgegevens zorg (indicatie)
 • hoogte recht in binnenland en buitenland

Betrokkenen

 • aanvragers gezinsbijslagen
 • ouders
 • (ex-)partners
 • verzorgers
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Uitbetalen WKB en WKO.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, gehuwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • gegevens over verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken, schuldig nalatig)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • bankrekeningnummer
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • verzorgers