Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Verzekerdenadministratie (inclusief ontheffing en vrijstelling)

Doel

Verlenen van ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonsituatie, relatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • datum vestiging in Nederland
 • gegevens werk
 • gegevens uitkering
 • informatie verzekering ziektekosten
 • naam internationale organisatie (IO)
 • ingangsdatum werken IO
 • verzekeringsinformatie bij IO
 • informatie over ontvangen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Bepalen van de juiste (rechtmatigheid) en tijdige (tijdigheid) verzekeringspositie. Andere doelen:

 1. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording, accountantscontrole en audits voor zover dit daarvoor nodig is
 2. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonsituatie, relatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • datum vestiging in Nederland
 • gegevens werk
 • gegevens uitkering
 • informatie verzekering ziektekosten
 • naam internationale organisatie (IO)
 • ingangsdatum werken IO
 • informatie verzekering bij IO
 • informatie over ontvangen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering

Betrokkenen

 • aanvragers
 • verzekerden
 • (vermoedelijke) partners
 • gemachtigden

Doel

Beëindigen van ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonsituatie, relatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • datum vestiging in Nederland
 • gegevens werk
 • gegevens uitkering
 • informatie verzekering ziektekosten
 • naam internationale organisatie (IO)
 • ingangsdatum werken IO
 • verzekeringsinformatie bij IO
 • informatie over ontvangen Nederlandse sociale verzekeringsuitkering

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • rechtbanken

Doel

Het verwerken van gegevens voor het afhandelen van het bezwaar tegen de beslissing over toekenning ontheffing van de verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • burgerservicenummer (BSN)
 • woonsituatie, relatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • datum vestiging in Nederland
 • gegevens werk
 • gegevens uitkering
 • informatie verzekering ziektekosten
 • naam internationale organisatie (IO)
 • ingangsdatum werken IO
 • verzekeringsinformatie bij IO
 • informatie over ontvangen NL sociale verzekeringsuitkering

Betrokkenen

 • aanvragers
 • partners
 • gemachtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst