Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Algemene Ouderdomswet (AOW)

Doel

Zorgen dat de Raad van Bestuur verantwoording af kan leggen aan het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). En bepalen van de juiste en tijdige betaling van de AOW. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn. De gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • gegevens uitkering
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden
 • potentiële pensioengerechtigden
 • verzekerden
 • advocaten
 • rechters
 • kinderen

Doel

Het verwerken van gegevens om het AOW-recht te stoppen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakke)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • nabestaanden

Doel

Correctie onterechte uitbetaling binnen de uitvoering AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen
 • verblijfstitel
 • nationaliteit

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden
 • schuldeisers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • deurwaarders

Doel

Uitbetalen van de AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • rekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag van de uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV

Doel

Beoordelen en toekennen van het recht op AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister

Doel

Afhandelen van bezwaar- en beroepszaken voor de AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden
 • advocaten
 • rechters

Ontvangers

 • advocaten
 • rechters

Doel

Vaststelllen van rechten en het voorkomen van onterechte betalingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • buitenlands identificatienummer
 • naam, adres, woonplaats
 • pensioengegevens
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Uitkeren van vergeten pensioenen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam (ontvangen)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • pensioenuitvoerder

Doel

Uitvoering van pensioenregelingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • burgelijke staat
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • partners

Ontvangers

 • APG

Doel

Bijhouden van statistiek over AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • type geboortedatum
 • adresgegevens
 • nationaliteit
 • intern klantnummer
 • ingangsdatum
 • uitkeringsrecht
 • beschrijving van het soort pensioen
 • pensioensoort (bijvoorbeeld gehuwden- of ongehuwdenpensioen)
 • kortingspercentages
 • gegevens over inkomen
 • percentage van het netto inkomen
 • minimumloon voor de toeslag
 • inkomenstoets
 • wel of niet nihil-bedrag van de uitkering
 • manier waarop wordt berekend
 • bedrag van de toeslag

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • partners

Ontvangers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Personen die zich onttrekken aan detentie gelijk behandelen als gedetineerden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • CJIB

Doel

Schorsing van de AOW, AIO-aanvulling (aanvullende inkomensondersteuning ouderen) en Anw (Algemene nabestaandenuitkering) om onterechte betalingen te voorkomen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • startdatum detentie

Betrokkenen

 • gedetineerden

Ontvangers

 • justitie

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen van de juiste hoogte van pensioenen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Het uitwisselen van gegevens over het in leven zijn van klanten. Dit doen we aan externe partijen als zij om deze gegevens vragen (voor de controle op rechtmatigheid particulier pensioen, voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • datum overlijden (verzonden)
 • gegevens over 'in leven zijn' (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • pensioenuitvoerder

Doel

Het uitwisselen van gegevens over het in leven zijn van klanten. Dit doen we aan externe partijen als zij om deze gegevens vragen (voor de controle op rechtmatigheid particulier pensioen, voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten door pensioenuitvoerders).

Welke gegevens hebben wij van u

 • extern persoonsnummer (ontvangen)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen)
 • geslacht (ontvangen)
 • geboortedatum (ontvangen)
 • burgerlijke staat (ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (verzonden en ontvangen)
 • datum levensbewijs of overlijdensdatum (verzonden)
 • woonadres (verzonden)
 • correspondentieadres (verzonden)
 • gegevens relatie (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • pensioenuitvoerder

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen. Daarvoor vragen we gegevens op bij buitenlandse zusterorganisaties over het 'in leven zijn' van personen die uit Nederland AOW en/of Anw (Algemene nabestaandenwet) krijgen en buiten Nederland wonen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • buitenlands identificatienummer (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • Rijksdienst voor Pensioenen (België)
 • DHS (Australië)
 • DP (Duitsland)
 • DWP (Engeland)
 • INPS (Italië)
 • INSS (Spanje)
 • ZUS (Polen)
 • SSA (USA)
 • SVB Aruba

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen. Daarvoor vragen we gegevens op bij buitenlandse zusterorganisaties over het 'in leven zijn' van personen die in Nederland wonen en pensioenrechten hebben buiten Nederland.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • buitenlands identificatienummer (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • Rijksdienst voor Pensioenen (België)
 • DP (Duitsland)
 • DWP (Engeland)
 • INPS (Italië)
 • INSS (Spanje)
 • ZUS (Polen)
 • SSA (USA)
 • SVB Aruba
 • SVB Curacao
 • SVB Sint Maarten

Doel

Wij leveren gegevens waarmee burgers inzage hebben in lopende en toekomstige AOW-rechten via Mijnpensioenoverzicht.nl

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam
 • burgerservicenummer (BSN)
 • (toekomstig) AOW-bedrag

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • verzekerden

Ontvangers

 • Stichting Pensioenregister

Doel

Aanleveren van gegevens van verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering voor het proces Opsporing onverzekerden Zorgverzekeringswet (OVOZ).

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Verwerking van gegevens die uit de Basisregistratie Personen komen. Het gaat om gegevens van een verzekerde of rechthebbende voor de volksverzekeringen of van een gerelateerde.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortegegevens
 • gegevens overlijden
 • gezinsrelaties

Betrokkenen

 • verzekerden
 • gerechtigden
 • (ex-)huwelijkspartners, (ex-)partners
 • nabestaanden
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen. Dit doen we door:

 • het communiceren over de hoogtes van pensioenen 
 • het leveren van uitkeringsbedragen van personen met een pensioen in het ontvangende land en een AOW en/of Anw-uitkering in Nederland

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • DHS (Australië)
 • Dld DRV Knappschaft (Duitsland)
 • Dld DRV Westfalen (Duitsland)
 • DRV Bund (Duitsland)
 • WINZ (Nieuw Zeeland)

Doel

Uitwisselen van uitkeringsbedragen van personen die in België en Nederland een uitkering ontvangen. Daarmee bepalen we de totale hoogte van het pensioenbedrag om het recht op AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) vast te stellen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Uitwisseling van gegevens van personen waarvoor een deurwaarder (via Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) beslag wil leggen. Daarmee brengen we de beslagmogelijkheden voor de deurwaarder in kaart.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • regelingen (verzenden)
 • beslagmogelijkheid (verzenden)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • verzekerden
 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen en afstemmen van de juiste hoogte van pensioenen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • hoogte uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door gegevens uit te wisselen van personen met een AOW of Anw-uitkering (Algemene nabestaandenwet) uit Nederland.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer (ontvangen)
 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht (ontvangen)
 • geboortedatum (ontvangen)
 • burgerlijke staat (ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen)
 • resultaat verwerking (levend Ja/Nee) (verzonden)
 • datum levensbewijs, datum overlijden (verzonden)
 • adresgegevens (verzonden)
 • soort relatie (verzonden)
 • rol in relatie (verzonden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • SVB V&O

Doel

Uitwisselen van gegevens voor het regelen van een betalingsregeling tussen de klant en de Dienst Toeslagen. De betalingsregeling is op verzoek van de klant.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzenden)
 • aanslagnummer (ontvangen en verzenden)
 • hoogte bedrag openstaande aanslag (ontvangen en verzenden)
 • bedrag per maand (verzenden)
 • werkgever (verzenden)
 • verrekening mogelijk (verzenden)

Betrokkenen

 • AOW- en Anw-gerechtigden die in het buitenland wonen met een schuld aan de Dienst Toeslagen. De gerechtigden hebben gevraagd deze schuld via hun pensioen of uitkering van de SVB te betalen

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het ontvangen van gegevens over de verzekeringsloopbaan van personen die in het aanleverende land als verzekerd geregistreerd staan. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit. Wij ontvangen deze gegevens van een buitenlandse zusterorganisatie.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • datum inschrijving

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Het verstrekken van gegevens over de verzekeringsloopbaan van personen die in Nederland als verzekerd geregistreerd staan. Deze personen hebben de nationaliteit van het ontvangende land. Wij verstrekken deze gegevens aan een buitenlandse zusterorganisatie.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • datum inschrijving

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Inhouden van de bestuursrechtelijke premie Zvw (Zorgverzekeringswet) op de AOW. Wij zijn verplicht de premie in te houden en af te dragen aan het CAK

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • code hoog, laag (ontvangen)
 • ingehouden (verzenden)

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Toezicht en controle op de rechtmatige betaling van de AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • waterverbruik

Betrokkenen

 • (potentiële) verzekerden

Ontvangers

 • waterbedrijf

Doel

Vaststellen en aanpassen van het recht op AOW.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inhoudingen
 • gegevens over inkomen
 • verblijfstitel
 • nationaliteit

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • banken

Doel

Controle rechtmatigheid uitbetaling Belastingdienst

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • naam (ontvangen en verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (verzonden)
 • gegevens belasting (inkomen, tariefgroepen) (verzonden)
 • loonbelastingnummer (verzonden)
 • loonheffing (verzonden)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Uitbetaling van inkomensafhankelijke toeslagen voor de AOW, Anw (Algemene nabestaandenwet) en AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN) (ontvangen en verzonden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzonden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzonden)
 • belastbaar loon, gecorrigeerd belastbaar loon (ontvangen)
 • inkomen box 1 (ontvangen)

Betrokkenen

 • verzekerden
 • pensioengerechtigden
 • nabestaanden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Het ontvangen van gegevens van buitenlandse studenten die uit een land komen dat niet valt onder de EU (Europese Unie) of Europese Economische Ruimte (EER). Met deze gegevens kan voor de BAV vastgesteld worden of iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • buitenlandse studenten die uit een land komen dat niet valt onder de EU of EER

Doel

Gegevens verstrekken uit de Basisadministratie Volksverzekeringen (BAV) aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over opgebouwde rechten en toekomstige rechten AOW. Het gaat om personen tussen de 15 en 66 jaar die nog geen AOW ontvangen en waarvoor zich bepaalde gebeurtenissen hebben voorgedaan (bijvoorbeeld vrijwillig verzekeren, schuldig nalatig, grensarbeiders).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adresgegevens
 • variabele in verband met oorzaak op het recht of van de beperking van het recht
 • begindatum en einddatum van de aanspraak op de beperking van het recht

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • CBS

Doel

Het ontvangen van statushouders voor de BAV voor het vaststellen van de verzekeringsstatus volksverzekeringen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam
 • geboortedatum

Betrokkenen

 • verzekerden

Doel

Teveel betaalde AOW terug -en invorderen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Wijzigingen en herbeoordelen van het AOW-recht.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister