Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen Generiek

Doel

Verzending van het cliëntentijdschrift Aanspraak.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats

Betrokkenen

 • cliënten
 • geïnteresseerden

Ontvangers

 • drukker

Doel

Verzenden van het cliëntentijdschrift Aanspraak en niet-cliëntspecifieke mailingen voor het informeren van cliënten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats

Betrokkenen

 • cliënten
 • geïnteresseerden

Ontvangers

 • drukker

Doel

Verzenden van documenten voor het informeren van cliënten.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens inkomen
 • overzicht uitgekeerde en ingehouden bedragen volgens model jaaropgave Belastingdienst

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • bedrijf dat mailings verzorgt

Doel

Gegevensuitwisseling voor het verwerken van gegevens bij wijzigingen en/of herbeoordelingen voor de uitvoering van de V&O-wetten en regelingen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens inkomen
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Doel

Verwerken van gegevens die uit de Basisregistratie Personen (BRP) komen. Het gaat om gegevens van personen die verzekerd zijn of recht hebben op volksverzekeringen. Of van een andere persoon die een relatie heeft met deze persoon en relevant is voor dat recht.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortegegevens
 • gegevens overlijden
 • gezinsrelaties

Betrokkenen

 • verzekerden
 • gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaanden
 • kinderen
 • gemachtigden

Doel

Het uitwisselen van gegevens van een personen die als niet-ingezeten klant van de SVB in aanmerking komen voor inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), naar aanleiding van uitkeringsverzoeken.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats (Verzonden)
 • geboortegegevens (Verzonden)
 • intern klantnummer (Verzonden)
 • gegevens overlijden, bij wijzigingsaanvraag (Verzonden)
 • laatste verificatiedatum in leven zijn, bij verificatiemelding (Verzonden)
 • intern klantnummer (ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (Ontvangen)
 • resultaatbericht, akkoord of foutcode (Ontvangen)

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • partners
 • kinderen

Ontvangers

 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Doel

Voorkomen van onrechtmatige betalingen door de SVB door van personen met AOW en/of Anw-gegevens uit te wisselen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • intern klantnummer (Ontvangen)
 • naam, adres, woonplaats (Ontvangen)
 • geslacht (Ontvangen)
 • geboortedatum (Ontvangen)
 • burgerlijke staat (Ontvangen)
 • burgerservicenummer (BSN) (Ontvangen)
 • verwerkingsresultaat, levend Ja/Nee (Verzonden)
 • datum levensbewijs of datum overlijden (Verzonden)
 • gegevens adres (Verzonden)
 • soort relatie (Verzonden)
 • rol in relatie (Verzonden)

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Doel

Uitwisselen van gegevens voor het beoordelen en behandelen van aanvragen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • inkomensgegevens
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Stichting JMW
 • Stichting Pelita (via St. Arq)
 • Stichting 1940-1945 (via St. Arq)

Doel

Uitwisselen van gegevens voor het beoordelen en behandelen van aanvragen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • inkomensgegevens
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Stichting JMW
 • Stichting Pelita (via St. Arq)
 • Stichting 1940-1945 (via St. Arq)

Doel

Verzamelen, toegankelijk maken en raadplegen van historische informatie.

Welke gegevens hebben wij van u

 • zie aanvragen en toekennen van de betreffende wetten en regelingen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-) partners
 • nabestaande (ex-)partners, geregistreerde partners
 • kinderen
 • andere nabestaanden (kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, schoonouders)
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)