Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Gemoedsbezwaren

Doel

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van een aanvraag om in aanmerking te komen voor de regeling gemoedsbezwaren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over werkgevers

Betrokkenen

 • aanvragers
 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende

Doel

Het verwerken van gegevens voor het beoordelen van een aanvraag voor het toekennen van een uitkering gemoedsbezwaren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende

Doel

Bepalen van de juiste en tijdige verstrekking van uitkeringen of van de verzekeringspositie. Voor de financiële- en interne controle en verantwoording en audits die daarvoor nodig zijn. De gegevens kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, bijvoorbeeld voor het samenstellen van rapportages voor de verbetering van kwaliteit en processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • intern klantnummer
 • rekeningnummer
 • gegevens uitkering
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • pensioengerechtigden
 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Doel

Stoppen van het recht gemoedsbezwaren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • nabestaanden
 • Belastingdienst
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende

Doel

Verrekenen openstaande vorderingen van de SVB en/of van derden met de premie gemoedsbezwaren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden
 • schuldeisers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • deurwaarders

Doel

Beoordelen van bezwaarschriften en het afgeven van beschikking op bezwaar. Voor beroepszaken verwerken we gegevens zodat we de SVB kunnen vertegenwoordigen bij de rechtbank.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • klanten
 • gemachtigden
 • advocaten
 • rechters

Ontvangers

 • advocaten
 • rechtbanken

Doel

Verstrekken van de aanvang, einde en mutaties in de gemoedsbezwaardheid per regeling van personen (waarvoor wij het authentieke register zijn).

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • status gemoedsbezwaardheid
 • datum aanvang gemoedsbezwaardheid
 • datum einde gemoedsbezwaardheid

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)

Doel

Verstrekken van de aanvang, einde en mutaties in de gemoedsbezwaardheid WAM.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum
 • status gemoedsbezwaardheid
 • datum aanvang gemoedsbezwaardheid
 • datum einde gemoedsbezwaardheid

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden

Ontvangers

 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende

Doel

Inwinnen van informatie bij klant of derden om het recht gemoedsbezwaren vast te stellen of te wijzigen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • banken
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende

Doel

Terug- en invorderen van te veel betaalde premie gemoedsbezwaren.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens
 • gegevens over inkomen

Betrokkenen

 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • beslagleggers
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Doel

Het verwerken van gegevens voor het doorvoeren van wijzigingen voor bestaande gemoedsbezwaarden.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerlijke staat
 • burgerservicenummer (BSN)
 • relatie (samenwonend, getrouwd)
 • telefoonnummer
 • intern klantnummer
 • nummer zusterorganisatie
 • gegevens over de verzekering (woontijdvakken, werktijdvakken)
 • verblijfstitel
 • nationaliteit
 • rekeningnummer
 • gegevens over inhoudingen
 • rechtsgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemoedsbezwaarden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigden

Ontvangers

 • pensioenfondsen
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Belastingdienst
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Pensioenregister
 • het CAK
 • UWV (voor verrekening premie via UWV)
 • Waarborgfonds Motorverkeer door de Vereende