Register Persoonsgegevens

Op deze pagina vindt u de gegevens van 1 regeling. Lees per onderwerp welke gegevens wij gebruiken.

Register Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)

Doel

Beoordelen en behandelen van aanvragen Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker blad Aanspraak en mailingen

Doel

Raad van Bestuurd van de SVB in staat stellen verantwoording af te leggen aan VWS. Voor de financiële- en interne controle, verantwoording en audits voor zover dit daarvoor nodig is. De gegevens die in de verwerking opgenomen zijn, kunnen gebruikt worden voor managementdoeleinden, waaronder het samenstellen van rapportages voor kwaliteitsverbetering van de (uitvoerings)processen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum of leeftijd
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • relatie tot een kind (eigen kind, aangehuwd kind, pleegkind)
 • financiële gegevens (uitbetaling, rekeningnummers)
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Doel

Beëindiging van Wuv-pensioen en Wuv-voorzieningen.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • SUWI-polisadministratie
 • Stichting JMW
 • Stichting Pelita (via St. Arq)
 • Stichting 1940-1945 (via St. Arq)
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • het CAK

Doel

Openstaande vorderingen van derden verrekenen met de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over schulden
 • gegevens over soort en hoogte uitkering/vergoeding
 • gegevens over andere beslagen
 • betaalgegevens

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • beslagleggers

Ontvangers

 • beslagleggers
 • gerechtsdeurwaarders
 • incassobureaus
 • curators
 • Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders
 • rechtbanken

Doel

Uitvoeren van betalingen naar aanleiding van Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • bankrekeningnummer
 • omschrijving regeling
 • bedrag uitkering

Betrokkenen

 • pensioengerechtigden
 • (ex-)partners
 • huisgenoten
 • gemachtigde

Ontvangers

 • banken
 • pensioenfondsen
 • beslagleggers
 • Belastingdienst
 • UWV (verrekening premie via UWV)

Doel

Het behandelen van bezwaar- en beroepschriften over de uitvoering van de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers
 • advocaten

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker blad Aanspraak en mailingen
 • advocaten
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Jaarlijkse vaststelling verblijf in een zorginstelling.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)(verzenden en ontvangen)
 • intern klantnummer (verzenden en ontvangen)
 • naam (verzenden en ontvangen)
 • geboortedatum (verzenden en ontvangen)
 • naam zorginstelling (ontvangen)
 • adres zorginstelling (ontvangen)
 • code zorginstelling (ontvangen)
 • datum aanvang eerste zorg (ontvangen)
 • datum aanvang huidige zorgregel (ontvangen)

Betrokkenen

 • verzekerden

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Aanmaken en aanleveren van de loonaangfite van alle gerechtigden voor wie 1 of meer financiële transacties zijn verricht en/of die in deze maand recht hadden op een uitkering. Zodat wordt voldaan aan de Wet op de loonbelasting 1964 Ministerie van Financiën.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)
 • naam, adres, woonplaats
 • gegevens uitkering lopende maand
 • correctie gegevens voorgaande maanden en jaren

Betrokkenen

 • gerechtigden

Ontvangers

 • Belastingdienst

Doel

Voorkomen onrechtmatige uitbetaling Wet voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffen en vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage door het CAK.

Welke gegevens hebben wij van u

 • burgerservicenummer (BSN)(ontvangen en verzenden)
 • naam, adres, woonplaats (ontvangen en verzenden)
 • geboortedatum (ontvangen en verzenden)
 • soort Eigen bijdrage (hoog/laag) (ontvangen)
 • ingangsdatum Eigen bijdrage (ontvangen)
 • peiljaar (ontvangen)
 • wet (Wuv of Wubo) (verzenden)
 • intern klantnummer (verznden)
 • gegevens uitkering van peiljaar (Belastbaar jaarloon Wuv- of Wubo-uitkering en loonheffing) (verzenden)

Betrokkenen

 • personen met een Wuv- of Wubo-uitkering waarbij sprake is van verblijf in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg)

Ontvangers

 • het CAK

Doel

Het behandelen van klachten over de uitvoering van de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker blad Aanspraak en mailingen
 • Nationale ombudsman
 • ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport (VWS)

Doel

Terugbetaling en verrekening van te veel betaalde bedragen van de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • datum overlijden
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • gegevens inkomen

Betrokkenen

 • gerechtigden
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • ambassades en consulaten

Doel

Vaststellen van medische beperkingen voor het vaststellen van het recht op uitkeringen en voorzieningen voor de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen
 • medische gegevens

Betrokkenen

 • aanvragers
 • gemachtigden
 • zorgverleners

Ontvangers

 • zorgverleners
 • externe en keurende artsen
 • Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Doel

Het verwerken van gegevens van wijziging en herbeoordeling voor de uitvoering van de Wuv.

Welke gegevens hebben wij van u

 • naam, adres, woonplaats
 • geboortedatum of leeftijd
 • geslacht
 • nationaliteit
 • datum overlijden
 • gegevens gekozen begeleidende instelling (BGI)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • intern klantnummer
 • gegevens gemachtigde, zaakwaarnemer
 • burgerlijke staat, leefsituatie
 • gegevens partner en minderjarige kinderen
 • bankrekeningnummer
 • bankrekeningtenaamstelling
 • aard en gevolgen van de vervolging en de levensomstandigheden
 • gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • gegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • gegevens over iemands strafrechtelijk verleden
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over inkomen
 • gegevens zorgverzekering, gemaakte kosten
 • opname Wlz-instelling (Wet langdurige zorg), hoogte eigen bijdrage
 • verklaringen getuigen

Betrokkenen

 • aanvragers, gerechtigden
 • (ex-)partners
 • minderjarige kinderen van aanvragers
 • nabestaanden
 • gemachtigden, zaakwaarnemers

Ontvangers

 • Belastingdienst
 • gemeenten
 • vestigingsregister
 • SUWI-polisadministratie
 • begeleidende- en verifiërende instellingen
 • externe archieven
 • (oud-)werkgevers
 • ambassades en consulaten
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
 • drukker blad Aanspraak en mailingen