Register Persoonsgegevens

Wij voeren verschillende regelingen uit zoals de AOW, de kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Om zo goed mogelijk ons werk te kunnen doen gebruiken we gegevens zoals:

  • naam, adres en woonplaats
  • mailadres, telefoonnummer, etc.
  • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer ( BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland, geboorteplaats, nationaliteit, rekeningnummer
  • gegevens van de werkgever, bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
  • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
  • gegevens over gezondheid, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de Asbestregeling en de wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Documenten bewaren

We houden ons aan de Archiefwet. Daarin staat dat we onze documenten goed moeten bewaren en makkelijk moeten kunnen terugvinden. Dat geldt voor documenten in het papieren en in het elektronische dossier. We houden een lijst bij waarin staat welke documenten wij bewaren en na welke periode ze vernietigd moeten worden. 

We bewaren documenten bijvoorbeeld nog 7 jaar nadat een uitkering of pensioen is gestopt. Dit doen we omdat we in deze periode volgens de wet nog geld kunnen terugvorderen of een boete of maatregel moeten geven als blijkt dat iemand teveel geld heeft ontvangen. Of als iemand nog recht op een regeling kan hebben.

Het register wordt de komende periode nog uitgebreid.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij beschermen uw gegevens. Dit vinden we belangrijk. En dit is verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is een onafhankelijke vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy. Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw gegevens? Neem dan contact op met onze FG.