Podleganie ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW

Osoby mieszkające lub pracujące w Holandii zwykle podlegają ubezpieczeniu.

Są jednak wyjątki, na przykład jeżeli mieszkasz lub pracujesz poza Holandią.

Dalsze informacje na temat miejsca zamieszkania i zasiłku rodzinnego.

Wyłączenie z ubezpieczenia

Dalsze informacje na temat wyłączeń z ubezpieczenia.

Jeżeli mieszkasz w Holandii, nie podlegasz ubezpieczeniu w następujących sytuacjach:

 • Pracujesz poza Holandią, w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych i nie masz zaświadczenia o delegowaniu
 • Pracujesz poza Holandią, w państwie niebędącym członkiem UE, EOG lub w kraju, z którym nie zawarto umowy o ubezpieczeniach społecznych. Pracujesz na rzecz pracodawcy mającego siedzibę poza Holandią albo prowadzisz działalność gospodarczą poza Holandią
 • Pracujesz jako przedstawiciel dyplomatyczny i konsularny innego kraju. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje także możliwość, że podlegają ubezpieczeniu
 • Zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii i jako osoba niemająca holenderskiego obywatelstwa, jesteś zatrudniony przez placówkę dyplomatyczną i konsularną innego kraju na stanowisku administracyjnym lub technicznym. Pracujesz w Holandii nie dłużej niż 10 lat
 • Pracujesz jako urzędnik państwowy w międzynarodowej organizacji, jak na przykład NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) albo UE. To, czy członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, zależy od umowy między daną organizacją a państwem holenderskim. Jeśli pracują oni w Holandii lub otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, prawdopodobnie podlegają ubezpieczeniu
 • Pracujesz w instytucji państwowej innego kraju albo wyspy Curaçao, Aruba lub Sint Maarten. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje możliwość, że także podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy spoza Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów, w przeważającej części poza Holandią. W przypadku pracy w granicach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obowiązują inne zasady.
  Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Praca w dwóch lub kilku krajach”
 • Mieszkasz w Holandii i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane poza Holandią
 • Przebywasz w Holandii tymczasowo w ramach studiów i nie pracujesz

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, podlegasz holenderskim ubezpieczeniom społecznym w następujących sytuacjach:

 • Jesteś zatrudniony w Holandii, gdzie płacisz podatki i składki. Nie masz zaświadczenia o delegowaniu wydanego poza Holandią
 • Prowadzisz w Holandii działalność gospodarczą i osiągasz zysk z holenderskiego przedsiębiorstwa podlegający opodatkowaniu
 • Pracujesz czasowo poza Holandią i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane przez instytucję holenderską
 • Jeżeli pracujesz poza Holandią jako urzędnik w holenderskiej ambasadzie lub w konsulacie albo w innej holenderskiej instytucji państwowej, członkowie Twojej rodziny także są ubezpieczeni. Jeżeli pracują poza Holandią i uzyskują dochody przekraczające kwotę wolną od podatku, wówczas nie podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy w Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów. Jeśli mieszkasz na statku i podlegasz ubezpieczeniu, wówczas członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, pod warunkiem że także mieszkają na pokładzie. Jeżeli pracujesz przez większość czasu w kraju, w którym mieszkasz, albo pracujesz dla pracodawcy w jego filii poza Holandią, nie podlegasz ubezpieczeniu. W przypadku krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) obowiązują inne zasady
  Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Praca w kilku krajach członkowskich UE”
 • Przebywasz poza Holandią tymczasowo w ramach studiów i nie pracujesz
 • Przebywasz w określonych placówkach opieki zdrowotnej poza Holandią, na przykład w holenderskim sanatorium w Davos

Jeżeli będziesz (tymczasowo) pracować poza Holandią, zwykle nie podlegasz wówczas ubezpieczeniu. Istnieje jednak możliwość, że nadal będziesz ubezpieczony w Holandii. Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Oddelegowanie do pracy za granicą”.