Podleganie ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w Holandii, wówczas podlegasz ubezpieczeniu na mocy Powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). Są jednak wyjątki. Z ubezpieczenia wyłączone są na przykład osoby mieszkające w Holandii i pracujące w innym kraju. 

Dalsze informacje na temat miejsca zamieszkania i zasiłku rodzinnego.

Wyłączenie z ubezpieczenia

Wybierz sytuację i dowiedz się, kiedy nie jesteś ubezpieczony.

Jeżeli mieszkasz w Holandii, nie podlegasz ubezpieczeniu w następujących sytuacjach:

 • Pracujesz poza Holandią, w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych i nie masz zaświadczenia o delegowaniu
 • Pracujesz poza Holandią, w państwie niebędącym członkiem UE, EOG lub w kraju, z którym nie zawarto umowy o ubezpieczeniach społecznych. Pracujesz na rzecz pracodawcy mającego siedzibę poza Holandią albo prowadzisz działalność gospodarczą poza Holandią
 • Pracujesz jako przedstawiciel dyplomatyczny i konsularny innego kraju. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje także możliwość, że podlegają ubezpieczeniu
 • Zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii i jako osoba niemająca holenderskiego obywatelstwa, jesteś zatrudniony przez placówkę dyplomatyczną i konsularną innego kraju na stanowisku administracyjnym lub technicznym. Pracujesz w Holandii nie dłużej niż 10 lat
 • Pracujesz jako urzędnik państwowy w międzynarodowej organizacji, jak na przykład NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) albo UE. To, czy członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, zależy od umowy między daną organizacją a Holandią. Jeśli pracują oni w Holandii lub otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, prawdopodobnie podlegają ubezpieczeniu
 • Pracujesz w instytucji państwowej innego kraju albo wyspy Curaçao, Aruba lub Sint Maarten. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje możliwość, że podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy spoza Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów, w przeważającej części poza Holandią.
  Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Praca w dwóch lub kilku krajach”
 • Mieszkasz w Holandii i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane poza Holandią
 • Tymczasowo studiujesz w Holandii i nie pracujesz

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, podlegasz holenderskim ubezpieczeniom społecznym w następujących sytuacjach:

 • Jesteś zatrudniony w Holandii, gdzie płacisz podatki i składki. Nie masz zaświadczenia o delegowaniu wydanego poza Holandią
 • Prowadzisz w Holandii działalność gospodarczą i osiągasz zysk z holenderskiego przedsiębiorstwa podlegający opodatkowaniu w ramach podatku dochodowego
 • Pracujesz czasowo poza Holandią i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane przez instytucję holenderską
 • Jeżeli pracujesz poza Holandią jako urzędnik w holenderskiej ambasadzie lub w konsulacie albo w innej holenderskiej instytucji państwowej, członkowie Twojej rodziny także są ubezpieczeni. Jeżeli pracują poza Holandią i uzyskują dochody przekraczające kwotę wolną od podatku, wówczas nie podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy w Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów. Jeżeli mieszkasz na statku i podlegasz ubezpieczeniu, wówczas członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, pod warunkiem że także mieszkają na statku. Jeżeli pracujesz przez większość czasu w kraju, w którym mieszkasz, albo pracujesz dla pracodawcy w jego filii poza Holandią, nie podlegasz ubezpieczeniu.
  Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Praca w kilku krajach członkowskich UE”
 • Przebywasz tymczasowo poza Holandią w ramach studiów i nie pracujesz
 • Przebywasz w określonych placówkach opieki zdrowotnej poza Holandią, na przykład w holenderskim sanatorium w Davos

Jeżeli będziesz (tymczasowo) pracować poza Holandią, istnieje możliwość, że nadal będziesz ubezpieczony w Holandii. Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod zakładką: „Oddelegowanie do pracy za granicą”.

Logo Twojej Europy
Niniejsza strona stanowi część sieci wysokiej jakości usług Unii Europejskiej