Ubezpieczenie na mocy ustawy AKW w przypadku pracy w kilku krajach

Ubezpieczenie na mocy ustawy AKW przeważnie następuje automatycznie, jeżeli pracujesz lub mieszkasz w Holandii. W przypadku osób pracujących w dwóch lub kilku krajach zasady mogą się różnić.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy

Jesteś zatrudniony w dwóch lub kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej

Jeżeli pracujesz w dwóch lub kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE), jesteś ubezpieczony w kraju, w którym mieszkasz, jeżeli:

  • wykonujesz ponad 25% swojej pracy w kraju zamieszkania albo
  • firma, dla której pracujesz, znajduje się w kraju zamieszkania

Pracujesz dla kilku pracodawców w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Jesteś wówczas ubezpieczony w kraju zamieszkania. Dotyczy to również osób pracujących w transporcie międzynarodowym.

Twoja sytuacja jest inna

Jeżeli Twoja sytuacja nie została uwzględniona, a chcesz się dowiedzieć, czy jesteś ubezpieczony na mocy ustawy AKW, skontaktuj się z SVB.