Czym jest zasiłek rodzinny?

Co kwartał otrzymujesz na swoje dziecko zasiłek rodzinny. Służy on do częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia. W niektórych przypadkach wypłata zasiłku ustaje wcześniej, na przykład gdy dziecko kończy naukę. Zasiłek rodzinny może być przyznany wyłącznie na podstawie ubezpieczenia na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW).