Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to kwota pieniężna przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka do 18 roku życia. Jest ona wypłacana przez Sociale Verzekeringsbank raz na kwartał

Jeżeli masz dziecko, które nie ukończyło 18 lat, możesz wystąpić o zasiłek rodzinny, pod warunkiem że, podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. Podlegają mu w zasadzie wszystkie osoby mieszkające lub pracujące w Holandii.

Wypłata zasiłku rodzinnego ustanie, gdy dziecko skończy 18 lat. Czasami prawo do zasiłku wygasa wcześniej, na przykład gdy dziecko przerywa naukę.