Twoja Europa

Komisja Europejska dąży do polepszenia usług online dla obywateli Unii Europejskiej (UE). W tym celu utworzono portal o nazwie „Twoja Europa”.

Na stronie internetowej „Twoja Europa” obywatele Unii Europejskiej mogą znaleźć odpowiedź na swoje pytania dotyczące usług instytucji państwowych różnych krajów. Znajdują się tam na przykład następujące informacje:

  • jakie przepisy i regulacje obowiązują
  • jak można skorzystać z przepisów i regulacji
  • do jakich instytucji państwowych należy się zwrócić

Logo na stronie SVB

Jeżeli portal „Twoja Europa” odsyła użytkownika do strony internetowej SVB, wówczas zostaje na niej umieszczone logo portalu. W ten sposób użytkownik jest pewien, że SVB współpracuje z portalem „Twoja Europa”. Na stronie znajduje się także data ostatniej aktualizacji.

Twoja Europa - Niniejsza strona stanowi część sieci wysokiej jakości usług Unii Europejskiej