Mieszkanie w Holandii

Osoby, które mieszkają w Holandii, są z zasady ubezpieczone na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). Czasami trudno ustalić, czy ktoś mieszka w Holandii, czy poza jej granicami. Sociale Verzekeringsbank sprawdza wówczas, jak wygląda sytuacja danej osoby. Jest to istotne przy ustaleniu ewentualnego ubezpieczenia na mocy ustawy AKW.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy.

Zameldowanie w gminie jest niewystarczające

W świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW) zameldowanie w Holandii nie jest równoznaczne z mieszkaniem w Holandii. Aby ustalić, czy mieszkasz w Holandii, Sociale Verzekeringsbank sprawdza:

  • czy pracujesz w Holandii
  • gdzie przebywa Twoja rodzina
  • czy masz mieszkanie w Holandii
  • z jakiego powodu przyjechałeś do Holandii
  • czy masz holenderskie obywatelstwo

Nie masz holenderskiego obywatelstwa

Jeżeli nie masz holenderskiego obywatelstwa ani obywatelstwa kraju UE, EOG lub Szwajcarii, potrzebujesz zezwolenia na pobyt. Zezwolenie na pobyt wymagane jest także wtedy, gdy jesteś w związku małżeńskim z osobą mającą obywatelstwo kraju EU. O wydanie zezwolenia na pobyt należy wystąpić do holenderskiego Urzędu do Spraw Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND).

Jeżeli po raz pierwszy przyjeżdżasz do Holandii albo wracasz po długim czasie, zwykle z chwilą przyjazdu nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW), nawet mając holenderskie obywatelstwo.

Sociale Verzekeringsbank sprawdza na przykład, z jakiego powodu przyjechałeś do Holandii i gdzie mieszka Twoja rodzina.

Jeżeli przebywasz w Holandii jedynie przez krótki czas, na przykład będąc w odwiedzinach u rodziny lub na studiach, nie podlegasz ubezpieczeniu na mocy ustawy AKW. 

Jeżeli natomiast w tym czasie wykonujesz w Holandii płatną pracę, mając na to zezwolenie, podlegasz takiemu ubezpieczeniu.